Fiska röster med rysskräck?

batra280-jpg

Moderaterna röstfiskar med Natofrågan på kroken.

Moderaterna vill att Sverige ska ansöka om att gå med i Nato nästa mandatperiod, skriver Dagens Nyheter.

Anna Kinberg Batra anser att regeringen måste anpassa sig till den ökande oron i Östersjöområdet och till att Finland fått en ny regering som är öppnare inför Nato.

– Det vore olyckligt om gamla föreställningar låser Sverige så att vi inte kan ha en öppen diskussion, säger hon.

Kinberg Batra efterlyser en ”öppen diskussion” men har inte ett argument att komma med utöver ”den ökande oron i Östersjöområdet”, som alltså är en eufemism för primitiv rysskräck.

Frågan är om röstfiske med Natofrågan på kroken kommer att ge moderaterna ny väljare.

Den svenska alliansfriheten är djupt rotad i många svenskars nationella identitet och självuppfattning. Sverige är inte ett land som löser konflikter med vapenmakt utan en nation som strävar efter dialog och förhandlingar utifrån FN-systemets principer. Också med den stora grannen Ryssland, vars militära kostnader bara utgår åtta procent av Natos.

Det är en tvåhundraårig tradition nu som Kinberg Batra vill slå i skärvor på ett sätt som riskerar att göra Sverige till en krigsskådeplats och till ett land där kärnvapen lagras.

M kommer att samverka med systerpartier i Natoländer som Norge och Tyskland för att förbereda för en svensk ansökan, skriver Svenska Dagbladet.