Kan Wikipedia överleva?

21WIKIPEDIA-master675

Mobiltelefonen hotar Wikipedia, världsledande nätencyklopedi, som sedan 2001 gratis förmedlat så mycket information till så många.

Nätencyklopedin Wikipedia startade 2001 och spelar i dag en oöverträffad roll som kunskapskälla med hög trovärdighet. 70 000 oavlönade volontärer arbetar på över 100 språk med att skriva, redigera och kontrollera Wikipedias material.

En fristående stiftelse garanterar Wikipedias arbetsformer och trovärdighet utan att direkt vara inblandad i produktionen av innehållet. Budgeten är synnerligen blygsam, 60 000 $ per år.

Många stora institutioner samarbetar med Wikipedia. För fem år sedan fann British Museum att Wikipedias trafik om museets föremål och utställningar än via museets egna webbsidor och inledde ett kreativt samarbete.

Men förändrade nätvanor utgör ett hot mot Wikipedia. Pew Research Center rapporterade nyligen att 39 av världens 50 största nyhetswebbsidor fick större trafik från mobila enheter än från fasta eller bärbara datorer. Och detta har lett till att det är svårare att rekrytera nya volontärer.

Hanterandet av Wikipedias texter fungerar dåligt eller inte alls på smarta telefoner. Färre volontärer medför risk för försämrad kvalitet och trovärdighet för uppslagsorden.

Andrew Lih, docent i journalistik och författare till ”The Wikipedia Revolution: How a Bunch of Nobodies Created the World’s Greatest Encyclopedia, oroar sig för följderna av Wikipedias kris i en debattartikel i New York Times. Lih skriver att ”ingen historisk ansträngning har förmedlat så mycket information till så många” och det utan att Wikipedia varit beroende av vinstkrav och ägare, till skillnad från andra stora internetföretag.

Det värsta scenariet är, skriver Lih, att Wikipedia går under inte med en smäll utan med en viskning, efter en långsam nedgång i antalet medarbetare, i trovärdighet och användbarhet.

Fotnot: Svenskspråkiga Wikipedia innehåller just nu 1 968 720 artiklar, vilket räknat i antal artiklar placerar den på andra plats av samtliga Wikipedia-upplagor.