Håller M på att bli ett stödparti till SD?

 

644x429(ByWidth_CutTopBottom_Transparent_True_False_Undefined)

En offentligfinansierad verksamhet som Skånetrafiken kan inte acceptera hatbudskap, det strider mot demokratisk anständighet. Men M tycks acceptera det.

Moderaterna i Skåne är kritiska till Skånetrafikens beslut att stoppa Sverigedemokraternas reklamkampanj mot tiggeri, skriver HD/Sydsvenskan.

Stefan Lindhe (M), gruppledare i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne, tycker att Skånetrafiken är ute på farlig mark när de på tjänstemannanivå bestämmer vilka politiska reklamkampanjer som får komma fram:

– Vilket politiskt budskap ska stoppas nästa gång? Det är en demokratisk grundprincip som man åsidosätter när man agerar smakdomare.

Smakdomare, säger Lindhe. Hets mot en utsatt folkgrupp på ett sätt som väcker djupt obehag hos minoriteter, som romer och muslimer i Sverige, menar andra.

Många skulle ogärna resa på bussar med den sortens politiska hatbudskap.

En offentligfinansierad verksamhet som Skånetrafiken kan inte acceptera hatbudskap, det strider mot grundläggande demokratisk anständighet.

Håller M på att bli ett stödparti till SD?? Lindhes uttalande och hans ordval tyder på det.

Fredrik Reinfeldt var kompromisslös i sin hållning mot Sverigedemokraternas främlingsfientlighet. Hans hållning präglade moderaternas politik fram till valet i höstas. Det var mycket, mycket länge sedan.