Med blommor och ljus mot våldet


Vapenbruk leder inte till fred och säkerhet, skriver K G Hammar, som påminner om den gripande videon med en pappa och hans son efter attentaten i Paris.

K G Hammar skriver i Folketibildett2016 om att det behövs alternativ till att möta våld med våld. Vår förre ärkebiskop är en förnuftets röst i en debatt där både politiker och andra ryggmärgsmässigt vill visa beslutsamhet genom våldshandlingar.

Hammar utgår från reaktionerna efter Parisattackerna och jämför François Hollandes tal då med George Bushs efter den elfte september.

Vi vet ju vad Bushs krig mot terrorismen har lett till, förstörda samhällen, miljoner människor på flykt.

”Att möta våld med våld har åter visat sig verkningslöst. Ja inte bara dåligt fungerande, det bidrar också till våldets utbredning och hopplöshetens tillväxt.”

K G Hammar fortsätter:

”Vill vi fred för våra barnbarn så måste vi till varje pris undvika våldssådd i dag och i morgon. Vapenbruk leder inte till fred och säkerhet.”

Och han återvänder till den otroligt fina filmen om invandrarpappan som på en av de platser i Paris som drabbats av våld sitter bland blommor och tända ljus och berättar för sin son om attentaten och försöker förklara vad som hänt. Ska vi inte försvara oss mot våldsverkarna, undrar pojken. Det är det vi gör, svarar pappan, med alla dessa blommor och ljus.