Spårvagn till Väla – Nej tack!

Sparvagn-Hbg

Varför ska allmänna medel användas för en spårvagn som fraktar kunder till Väla, när Södertunneln är ofantligt mycket viktigare?

Helsingborg kommer – med statligt stöd – sannolikt att bygga en ny spårvagnslinje till Väla för mellan 3,2 och 6 miljarder kronor. Det blir i så fall kommunens största  infrastrukturprojekt, med planerad byggstart 2022.

Därmed försvinner andra satsningar, som södertunneln eller förbättrade järnvägar med dubbelspår. Möjligheten till snabbt förverkligande av H+planerna försvinner.

Utvecklingsdirektör Mikael Stamming, Region Skåne, var kritisk när den så kallade ”Sverigeförhandlingen” presenterades i början av februari. Han menar att staten ”ratar 6000 nya bostäder genom att säga nej till att lägga järnvägsspåren i centrala Helsingborg i en ny södertunnel”.

Sverigeförhandlingarna lägger upp strategier för de kommande höghastighetstågen och innebär i övrigt främst att medel lokaliseras till Stockholmsregionen. Höghastighetstågen kommer att gå från Stockholm via Hässleholm och Lund till Malmö. Rimligen borde anknytande förbättrade tågförbindelser från Helsingborg till snabbtågen i Hässleholm ingått.

Kommunala instanser ska i dagarna reagera på Sverigeförhandlingarnas utspel. Från Helsingborg bör man säga tydligt Nej tack.

Varför ska allmänna medel användas för en spårvagn som fraktar kunder till Väla, när Södertunneln är ofantligt mycket viktigare för Helsingborgs utveckling??

En annan effekt av spårvägen till Väla är att nya bostadsområden kommer att planeras utmed spårvagnslinjen. I Helsingborg handlar det om 730 nya bostäder i en första etapp, hette det när HD presenterade förslaget.

Fotnot: Helsingborgs nya spårvagnsnät kommer att omfatta 17,2 km spårväg, från Väla via Dalhem, Stattena, Helsingborg C, Ramlösa och Råå till Ättekulla. Linjen kommer att trafikeras med 9 – 11 spårvagnar.

Bilden: Helsingborg hade spårvagnar mellan 1903 och högertrafikomläggningen 1967.

2 reaktioner på ”Spårvagn till Väla – Nej tack!”

  1. Väla-krimskrams=infödingsglaspärlor.Dessutom isoleras Helsingborgsregionen eftersom man ej på ett ”integrerat” och ”jämlikt” sätt kopplas till höghastighetstågsnätverket.Austeritet och ”diskriminering” åläggs den stolta staden Helsingborg.Fy skäms.

  2. En möjlig synvinkel på Väla-spårvagneriet är att förslaget innehåller en slags ”austeritetsaspekt” i det att skattebetalarna utplundras och skattemedlen hamnar i de privata affärsägarnas fickor.Kunderna å sin sida får krimskrams.

Kommentarer är stängda.