Helsingborgs kulturarv förskingras

Essenska_villan

Ännu en kulturbyggnad i Helsingborg kontoriseras, Konsul Perssons villa.

Helsingborgs Arena och Scen kan komma att ta över Konsul Perssons villa, som tidigare varit lokal för de helsingborgska studenternas studentföreningar, skrev HD för en tid sedan.

Därmed kontoriseras ännu en av Helsingborgs kulturbyggnader, donerad redan 1923 till staden.

Det finns en bedrövlig tradition i sammanhanget. Det tidigare stadsmuseet (före Dunkers tid) vid Södra Storgatan, byggt 1845, ritat av den kände arkitekten C G Brunius,  är numera förskola, som drivs av riskkapitalbolaget Pysslingen. Pålsjö slott, en donation till staden, var under en period kontor för Helsingborgs parkförvaltning. Numera är det sålt. Donationen har förskingrats.

Vikingsberg, donerat till Helsingborg för att bli konstmuseum, kontoriserades av Helsingborgs kulturförvaltning innan den unika byggnaden förvandlades till förskola, trots att ett konstnärskollektiv visade intresse för att bedriva offentlig verksamhet i byggnaden. Så försvann ännu ett donerat kulturarv.

I presentationen i HD av kontorsplanerna säger Max Granström, vd för Helsingborgs Arena och Scen, att han kan tänka sig att använda Konsul Perssons villa till mindre konserter och seminarier.

Det är en liten öppning. Ändå är det kontraproduktivt att en av Helsingborgs mest spännande äldre byggnader kontoriseras och överlåts till en kommunal förvaltning – i stället för att på något vis ges ett sammanhang och bli offentligt tillgängligt. Om hörnet väntar kantänka en framtid som ännu en förskola??

Till raden av äldre och i Helsingborg unika byggnader som förskingrats ska  läggas den nyligen flyttade Ångfärjestationen och det privatiserade Folkets hus.

I Helsingborg säljer man ut sitt kulturarv för en silverpeng.

Bilden från Wikipedia: Militärer utanför Essenska  villan (Konsul Perssons villa) under dess tid som expedition för 1. militärdistriktet. Bilden tagen före 1877.