Ett svek mot freden, mot demokratin och mot det svenska folket

graf2

Riksdagen väntas på onsdagen besluta om Värdlandsavtalet med Nato. Det finns en majoritet i riksdagen för avtalet. Men svenska folket är emot det. I februari gjorde Sifo en undersökning, som visar att bara 26 procent av svenskarna är för avtalet, medan 56 procent är negativa.

Värdlandsavtalet med Nato behandlas i dag  i riksdagen. Allt tyder på att riksdagen godtar avtalet. Många fruktar att det kan innebära slutet för en mer än 200-årig politik av alliansfrihet och fred för Sverige.

Har du läst Värdlandsavtalets 264 sidor? Om inte finner du texten här.

Ladda hem den och snabbsök på ordet alliansfrihet. Noll träffar.

Sök på ordet ”kärnvapen”. Noll träffar.

Nato är en militärallians som i praktiken styrs av USA och ytterst vilar på kärnvapenmakt.

Sverige blir en del av Nato-alliansens väpnade strukturer tillsammans med länder som Polen och Turkiet, ”alliansfriheten” marginaliseras.

Varför nämns inget om kärnvapen i avtalstexten? Varför skrivs inte ett kärnvapenförbud in i avtalet??

I krissituationer går allt förfärande snabbt. Ett värdlandsavtal som tillåter amerikanska baser på svenskt territorium borde vara tydligt då det gäller att inga Natotrupper i Sverige under några omständigheter får vara utrustade med kärnvapen. Så är det inte.

Varför har de som vill ha avtalet argumenterat så illa, egentligen bara genom att påstå att Ryssland hotar Sverige.

Nyligen skrev Expressens ledarskribent Anna Dahlberg en fullständigt absurd krönika. I den drev hon tesen att de som är kritiska mot Värdlandsavtalet och svenskt Natomedlemskap har blivit manipulerade av rysk propaganda. ”Så rullas Kremls budskap in i människors vardagsrum”, menade Dahlberg.  ”Mottagliga för Putins propaganda är de som står långt ut på höger- respektive vänsterkanten”, fortsatte hon.

Är det så? Hur ser motståndet mot Värdlandsavtalet ut? Svenska Freds, Kvinnor för fred, FN-föreningen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kristna Fredsrörelsen, Svenska Läkare mot Kärnvapen, Bevara Alliansfriheten. Nej till Natomedlemskap! är bara några av de Natokritiska organisationerna.

De Socialdemokratiska distriktskongresserna i bland annat Skåne, Stockholm och Göteborg har liksom Socialdemokrater för tro och solidaritet och Socialdemokratiska kvinnoförbundet protesterat mot Värdlandsavtalet i sin nuvarande form.

I en artikel i Aftonbladet på tisdagen skriver Stina Oscarson och Pierre Schori, initiativtagare till Natoutredningen att är förvånade över att S och MP hittills bortsett från den kraftiga interna kritiken som finns inom båda partierna, vilken inte heller uppmärksammats av medierna. De pekar också på det demokratiska underskott som hela processen kring värdlandsavtalet varit kantad av.

Anne Rosberg, Per Abrahamsson och Emilia Mühlhäuser  skrev nyligen  en debattartikel i tidningen ETC. De påminner om att en Sifoundersökning i februari visade att 56 procent av svenskarna är negativa till Värdlandsavtalet, som bara accepteras av 26 procent. Och de påpekar att regeringens proposition inte alls tagit fasta på fredsargument:

”Inte ett ord nämns om Natos möjlighet att placera baser i Sverige.

Inte ett ord om att Nato inte skall få använda Sverige vid angrepp på tredje land.

Inte ett ord om att vidga diplomati och samarbete med Ryssland, som ju betraktas som fienden nummer ett. Det går inte att åstadkomma fred med hot om krig.”

Deras slutsats är att ett godkännande av avtalet är ett svek mot både freden och mot Sveriges befolkning. Avtalet är den största säkerhetspolitiska förändringen på 200 år och riskerar att …

… ”dra in oss i en storkonflikt som förhindrar all fredsmäklande verksamhet, som Sverige har en lång och värdefull tradition av.

Detta är den största förändringen av svensk säkerhetspolitik på 200 år, och det är inte folkets vilja regeringen företräder. Det är militarismens och vapenindustrins.”

5 reaktioner på ”Ett svek mot freden, mot demokratin och mot det svenska folket”

 1. Pingback: 27 maj |
 2. Det är massmedias skyldighet att så långt som möjligt informera medborgarna på ett sakligt och objektivt sätt om företeelser som kraftigt ingriper i deras vardagliga tillvaro.Kanske kan man tala om en informationsskyldighet i detta fall.Värdlandsavtalet ingriper på ett dramatiskt sätt i alla svenskars vardagliga verklighet.Men var har debatten förts?Hur har medborgarna informerats?Man kan få intrycket att massmedias uppgift i detta fall har varit att dölja viss information.Och att slugt ”formge” en opinion.På ett ovärdigt sätt försöker man – tycks det- stämpla dem som söker saklighet och sans som ”ryska agenter”.Det är fascinerande och nedslående.Men man bör också komma ihåg att kvällstidningsorakler som Dahlberg pga av sitt ”tungomålstal” misstros av nästan hela det kloka svenska folket som ej sväljer hennes absurditeter.90% av svenskarna har inget förtroende alls för den svenska kvällspressen.I ökande omfattning förefaller det att vara så att den svenska journalistiken lever i ett lufttomt rum.Ett elfenbenstorn där de ”utvalda” skriar ,men ingen längre ids lyssna på det bizzara tungomålstalet.Upplagorna sjunker avgrundslikt månad för månad.Hur länge kan detta hålla på?Vem står egentligen bakom ”den frihetliga” Expressen?Inte väl Wall Street och Goldman Sachs?Naturligtvis inte.

 3. Min tilltro till den svenska demokratin har aldrig varit lägre än vad den är i dag.
  Jag gick igenom den parlamentariska listan för röstningen om detta vurmade för Nato. Jag fann en bedrövlig läsning. I några få fall hade MP-ledamöter röstat nej. SD överaskade. Tidigare har man sagt att man skall rösta nej men resultatet visar ett rungande ja. För övrigt fanns det några fredstänkande från S-M som röstat nej. Resultatet från det svenska parlamentet är alltså ett överväldigande och tydligt ja till Nato. Detta trots att alla opinionsundersökningar visar att majoriteten av det svenska folkets inställning till Nato är negativ. En minoritet är för.
  Lägg datumet 25:e maj 2016 på minnet. Det är en begravningsdag då den 200-åriga svenska neutraliteten, allianfrihet och våra betydelsefulla röster i FN begravdes och ett demokratiskt haveri.
  Jag gråter.

 4. Jag håller helt med dig Sören. Vi behöver mycket mer information om värdlandsavtalet med Nato innan vi blir del av nuvarande krigshärjade militära allianser.

  Vad är det för fel med att vilja ha fortsatt fred och utöka fredliga allianser?

Kommentarer är stängda.