Nu krävs humanitära FN-insatser i Irak

saddam hussein ruins monuments in baghdad iraq23

Föreningen IrakSolidaritet vill att Sverige ska agera för en massiv FN-ledd insats i Irak med humanitär hjälp till Iraks folk.

USA:s ockupation av Irak störtade Saddam Hussain och gjorde att transnationella oljebolag kunde ta över kontrollen av en stor del av landets oljetillgångar. För det irakiska folket var ockupationen en katastrof.

Bushs trupper invaderade Irak 2003 – i strid med folkrätten och allt FN står för. Tiden därefter har präglats av våld, förödelse och krig.

FN befarar att tio miljoner av Iraks befolkning är i behov av omedelbar humanitär hjälp. Antalet flyktingar fortsätter att öka både internt och till andra länder.

De områden som inte kontrolleras av regimen bombas hänsynslöst och attackeras även av USA och Iranstödda miliser. Etnisk rensning pågår i många byar och städer. Tortyr och avrättningar sker i stor skala både av staten och av IS. Bomberna skördar stora offer dagligen. Civilbefolkningen hålls fången, klämd mellan regimens militärer, IS och okontrollerade pro-iranska miliser.

Föreningen IrakSolidaritet protesterar mot att Sverige deltar militärt i det pågående kriget genom att svenska soldater skickas för att träna peshmergatrupper. På föreningens årsmöte antogs en resolution med följande krav:

”Vi uppmanar regeringen att verka för en massiv FN-ledd insats för en riktig humanitär FN-koalition för att bistå Iraks folk!
Vi uppmanar regeringen att kräva stopp för all utländsk militär inblandning i Irak, inklusive USA:s bombningar, som främst drabbar civila i stor skala!
Vi uppmanar regeringen att aktivt och offentligt verka diplomatiskt för en politisk lösning, innefattande alla irakiska krafter som kan enas mot terrorism och till försvar för Iraks enhet och oberoende!”
Natos militära agerande i Irak, där Sverige fortfarande är delaktigt, leder knappast till stabilitet, fred och demokrati. De enda som kan åstadkomma något sådant är FN. I Irak skulle FN genom fredsbevarande och humanitära insatser kunna spela en avgörande viktig roll.
Bilden: Amerikanska soldater fäller Saddam-statyn i Bagdad, den ikoniska bilden av Irakkriget. Det var inte jublande irakier som låg bakom, vilket den amerikanska propagandan hävdade.