En nödvändig röst i samtiden

logo

Bokförlaget Karneval fyller tio år. 150 titlar har det blivit.

page_1

I förlaget Karnevals nya katalog med 2016 års utgivning reflekterar förläggaren Björn Eklund över de gångna årens titlar, som bestämts av hans eget intresse och nyfikenhet.

”Någon marknadsavdelning som skulle kunna lägga sig i mina beslut har jag inte. Någon extern ägare som är rädd om sina pengar och sitt rykte har jag inte heller. Hade jag haft det, så skulle de säkert avrått mig från att ge ut en hel del av det jag publicerat hittills. Flera av årets titlar skulle de nog också haft invändningar mot.”

Björn arbetade tidigare som redaktör för tidskriften Ordfront Magasin. När förlaget Ordfront skulle ge ut en bok om de jugoslaviska sönderfallskrigen intervjuade han för tidskriften bokens författare Diana Johnstone, en amerikanska bosatt i Paris, med band till bland annat Noam Chomsky.

DN-skribenten Maciej Zaremba läste artikeln (men inte boken), blev rabiat och utnämnde inte bara Johnstone utan också Björn Eklund och hela tidskriften till ”folkmordsförnekare”.

Tillvägagångssättet påminde inte så lite om när dagens israeliska regim stämplar alla som kritiserar Israels politik i Gaza som ”antisemiter”. Bådadera är grova anklagelser, omöjliga att försvara sig mot.

Zarembas anklagelser ledde till det som kom att kallas Ordfrontstriden, som i sin tur medförde att Björn Eklund avskedades från sitt jobb.

Våren 2006  föddes Karnevals förlag med ”Pudelns kärna. En bok om Ordfrontfejden”, med bidrag av en rad författare, jag tillhörde själv kretsen. Bokens bidrag handlade om de jugoslaviska krigen men i lika hög grad om yttrandefriheten.

Så kom förlaget Karneval till. I dag är det en nödvändig röst i den svenska debatten om kultur och politik.

I höst ger Karneval bland annat ut en biografi om Rune Andréasson, Bamses skapare, en ny barnbok av Barbro Lindgren och så Göran Palms makalösa blankversepos ”Sverige en vintersaga” i ett band.

Palm hann själv just färdigställa revideringen av dess text innan sin död den 10 april i år.

Nu i juli kommer en ny bok om Hillary Clinton av ovan nämnda Diana Johnstone, med titeln ”Drottningen av kaos”.

Med Clinton som president kommer USA:s krigsfalang till makten, menar Johnstone. Ralph Nader har om den aktuella boken skrivit att Clinton aldrig missade ”ett tillfälle att stödja ett nytt vapensystem eller ett nytt amerikanskt krig”.

Kan man ge ut en bok som framställer Hillary Clinton som en mördare och krigshetsare, skriven av en av de senaste decenniernas mest utskällda författare i Sverige, undrar Björn Eklund. Kommer den att omtalas och läsas?

Förlagets motto är en definition av ordet ”karneval”:

”På medeltidens karnevaler framställdes tillvaron upp och ner:
lammet plågade vargen, greven passade upp på bonden, liket mässade över prästen. För några dagar sattes den etablerade ordningen ur system. Allt var fritt.”