Vår svenska van Gogh?


Mjellby Konsthall i Halmstad visar i vår en stor utställning med verk av Vera Nilsson. Filmen gjord av Moderna Museet.

Vera Nilsson,Pojke med blÜ mîssa,1918

Vera Nilsson (1888 – 1979) såg i unga år, före första världskriget, en utställning med målningar av Vincent van Gogh. Det ligger nära till hands att läsa in influenser från van Gogh, i många av hennes målningar, varav ett 80-tal i vår visas på Halmstadsgruppens Mjellby Konsthall.

Alldeles oavsett det var Vera Nilsson, en radikal konstnär med ett  unikt bildspråk, en av de mest intressanta svenska 1900-talskonstnärerna.  Utställningen, som tidigare visats på Liljevalchs, ger starka exempel från Vera Nilssons olika bildvärldar.

Här finns målningar som visar hennes politiska engagemang. Hon var världsmedborgare och protesterade med sin konst mot krig och vapen, för mänskliga rättigheter, jämlikhet och fred.

Andra målningar är bilder från resor i Afrika och Spanien och från somrarna på Öland.

Målningarna av dottern Ginga intar en särskild ställning. De är aldrig insmickrande och kan påminna om verk av Lena Cronqvist.

Vera Nilsson målar ibland mörka bilder med intensiv lyskraft och tjockt med oljefärg. Jag associerar gärna till van Gogh. Kanske är hon ett svenskt svar på den franske impressionisten?

Vera Nilsson-utställningen är väl värd en resa till Mjellby Konsthall. Den pågår till den 3 maj. Extra bonus lördagar mellan 12 och 15 då turkisk buffet står framdukad i konsthallens café, lagad och serverad av invandrarkvinnor, i projektet Goda Livet i Halmstad.

Bilderna: Överst. Pojke med blå mössa, 1918. Här under: Landskap på Öland och På terassen, Rom 1927.

Exif_JPEG_PICTURE

Vera Nilsson,PÜ terassen Rom 1927 Foto Eskilstuna konstmuseum