Storbanker investerar i vapenföretag

bigoriginal

Storbankerna investerar i företag som exporterar vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter, ett exempel är Saudiarabien.

rapport

En rapport från Diakonia och Fair Finance Guide visar hur de sju största bankerna i Sverige investerar 4,7 miljarder i företag som exporterar vapen till länder som på olika sätt kränker mänskliga och demokratiska rättigheter, ligger i väpnad konflikt, har omfattande korruptions- och/eller fattigdomsproblem.

Alla de sju granskade storbankerna är inblandade i kontroversiell vapenexport. Europaparlamentet, har framfört ett krav på vapenembargo mot Saudiarabien efter landets blodiga krig mot Jemen. Den Saudiledda koalitionen har anklagats för att bryta mot krigets lagar och den internationella humanitära rätten.

Trots detta investerar alla bankerna i företag som exporterar vapen till Saudiarabien. Hos Danske Bank, Handelsbanken och SEB hittades företagen även i fonder som säger sig ställa högre krav
på etik och socialt ansvar, så kallade etikfonder.

Två år har gått sedan skandalen med den svenska Saudivapenaffären. I dag agerar storbankerna som om ingenting har hänt, som om det blodiga kriget i Jemen (bilden  här under) med stora civila offer inte äger rum. Det är obehagligt.

Rapporten i sin helhet finns här. Fondbolagens svar på rapporten här.

aptopixmideastyemen-jpeg-0ef7c