Folkets Fredspris på Orust. Krigsförbrytaren Kissinger till Oslo

mbt

Maj Britt Theorin tilldelas Folkets fredspris av fredsrörelsen på Orust . Till fredsprisutdelningen i Oslo en vecka senare har Nobelkommittén inbjudit krigsförbrytaren Henry Kissinger, som fick fredspriset under Vietnamkriget 1973.

Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente tilldelas i år Maj Britt Theorin av Fredsrörelsen på Orust. Traditionsenligt hålls en  Nobelfest i Svanviks skola vid Stocken (västra Orust) den 3 december. I motiveringen heter det:

”I femtio år har hon med entusiasm kämpat för rättvisa och att rädda världen från kärnvapenkrig. I riksdagen, i europaparlamentet, som nedrustningsambassadör, som president i internationella Fredsbyrån, med mera.

Med sakkunskap och skärpa går hon före. En värdig mottagare av Folkets fredspris.”

Pristagaren själv föreläser under dagen i Svanviks skola om ”Hur blir vi av med kärnvapen?”.

Maj Britt Theorin arbetar mot kärnvapen och mot svenskt Natomedlemskap. I en manifestation i Stockholm i samband med undertecknandet av Värdlandsavtalet med Nato i maj i år citerade hon Göran Greiders dikt:

NATO vårt som är i himlen
helgat varde ditt namn
ske NATO-kommandots vilja
i himlen
så ock på jorden.
Vår dagliga NATO-propaganda
ge oss idag
och förlåt oss vår gamla fredsretorik
såsom vi också förlåta dem vi exporterar vapen till
Och inled oss inte i alliansfrihet
utan fräls oss från självständighet.

Ty riket är NATO:s och makten
och härligheten
i evighet
Amen.

Förra årets pris tilldelades priset postumt Mahatma Gandhi. Vid prisutdelningen antog de närvarande ett uttalande där det bland annat heter:

”Redan för hundra år sedan visade M K Gandhi en annan väg till rättvisa, frihet och självbestämmande, en väg helt utan våld och med krav på sanning som ledstjärna. Hans idéer och handlingssätt har många gånger tillämpats av förtryckta folk, som därigenom utan våld har störtat tyranner. Deras exempel har aldrig tillåtits få allmän spridning. Världens folk har inte nåtts av detta ljus.

Vi 70 deltagare i ett seminarium om Gandhis storhet och efterföljd och som postumt belönar honom med ”Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente”, manar Sveriges regering och riksdag att vika av från våldets väg och inleda en fredspolitik som kan ge folken gemensam säkerhet utan upprustning och krigshot.

Sverige bör återigen bli alliansfritt, säga nej till Nato och återuppta nedrustningsarbetet.”

Norska Nobelkommittén har länge brutit mot andan i Alfred Nobels testamente. Valet av Fredspristagare har sällan gått till kandidater som arbetar för fred och nedrustning.

Till årets prisutdelning i Oslo har den kritiserade norska nobelkommittén inbjudit USA:s tidigare utrikesminister Henry Kissinger som hedersgäst. Kissinger fick under pågående Vietnamkrig fredspriset 1973, men tog aldrig emot det. Tillsammans med Zbigniew Brzezinski, tidigare nationell säkerhetsrådgivare i USA, kommer Kissinger att delta i ett nytt debattforum, Nobel Peace Prize Forum Oslo. Deras samtal kommer att handla om vad presidentskiftet i Washington kommer att innebära för världsfreden.

Många menar att Kissinger är en krigsförbrytare efter sin roll i Vietnamkriget som utrikesminister till president Nixon (Bilden nedan) och att det i en av Genèvekonventionerna finns en skyldighet att arrestera och åtala krigsförbrytare som uppträder på landets territorium.

Årets fredspris i Oslo delas samtidigt ut till Columbias president Juan Manuel Santos .

dbstatic-no

2 reaktioner på ”Folkets Fredspris på Orust. Krigsförbrytaren Kissinger till Oslo”

  1. Maj Britt Theorin är en mycket värdig mottagare av Folkets fredspris. Men hon har verkligen fått kämpa för sin sak – inte minst inom sitt parti, socialdemokraterna.

Kommentarer är stängda.