Elin Wägner som fredsaktivist

elin-wagner-fredskampe-feminist-och-ekolog-3070_0

Elin Wägners ”Släkten Jerneploogs framgång” publicerades 1916 under första världskriget och är en roman för fred.

Elin Wägner var delegat på den internationella kvinnokongressen i Haag 1915. Mitt under det ohyggliga första världskriget samlades 1500 av Europas kvinnor för att kräva kvinnlig rösträtt, trots att världen brann.

Året därpå gav hon ut sin sjätte bok, ”Släkten Jerneploogs framgång”, en roman där hon väver samman kvinnors rätt med fredsfrågan.

Dessa båda frågor och därtill en ekologisk medvetenhet formade hennes världsbild, skriver Birger Schlaug, miljöpartiets förra språkrör, i en artikel, ”En roman som fredsappell”, som ingår i det nya delen av Elin Wägner-sällskapets småskriftsserie (27/2016).

Schlaug har skrivit att det var Elin Wägner som gjorde honom till miljöpartist. På sin blogg har han recenserat alla hennes böcker.

Huvudpersonen i Elin Wägners roman, Ingar Gunnarson, är ett indirekt porträtt av den ungerska kvinnorättskämpen Rosika Schwimmer, som var den drivande kraften bakom Haagkonferensen och en av de första världsfederalisterna.

För att få delta i Haagkonferensen måste man ställa sig bakom dessa krav:

”Mellanfolkliga tvister skall regleras med fredliga medel, kvinnor skall ha rösträtt samt att diskussionerna vid mötet inte skulle få handla om ansvarsfördelningen mellan nationerna i det pågående kriget.”

Schlaug avslutar sin artikel med att konstatera att boken i vår tid fått förnyad aktualitet:

”Så tragiskt aktuell i dag, kanske än mer aktuell än på årtionden nu när begreppet ’gemensam säkerhet’ omtolkas från att gälla säkerhet tillsammans med potentiella fiender till att gälla säkerhet tillsammans med dem man redan är vän med. Just sådant som skapar konflikter som så lätt leder till krig. ’Det är lättare att slåss än att tänka …'”

I sin inledning till småskriften skriver sällskapets styrelse angående fredstemat:

”Vi läsning av småskriften hittar ni kanske referenser till vad som händer i världen i dag hundra år senare. Dessa är i så fall helt avsiktliga”.

Bilden: Flory Gate och Elin Wägner på tandemcykel.