En rasistisk justitieminister?

Elizabeth Warren, demokratisk senator, förhindrades läsa upp ett brev av Coretta King, MLK:s änka, där hon fördömer Jeff Sessions som rasistisk, mannen som nu ska utses till USA:s justitieminister.

Jeff Sessions, en rasistisk ärkekonservativ senator från Alabama, har av Donald Trump nominerats som ny justitieminister. Sessions är positiv till Trumps förslag om inreseförbud för muslimer (från sju stater) och allmänt mot invandring.

Under onsdagen förhördes Sessions i senaten som måste godkänna nomineringen. Den ledande demokratiska senatorn Elizabeth Warren, som motsätter sig Sessions som justitieminister, begärde då att få läsa upp ett brev från Martin Luther Kings änka Coretta Scott King. Brevet skrev 1986 och i det motsatte sig Coretta King att Sessions skulle utnämnas till en federal distriktsdomstol i Alabama.

Hon skrev att :

”Sessions använt sin position till sjaskiga försök att förödmjuka och skrämma äldre svarta väljare. Efter detta förkastliga beteende ska han inte belönas med en federal domartjänst.”

Brevet i sin helhet är tio sidor och finns här.

Sessions arbetade alltså långt efter Civil Rights Law från 1965, en av Medborgarrättsrörelsens främsta framgångar, med att motverka lagens innebörd och förhindra att svarta väljare kunde utöva sin rösträtt.

Elizabeth Warren tilläts inte läsa upp Coretta Kings brev i senaten. Den republikanska majoriteten förbjöd henne att göra det. I stället läste hon i en historisk manifestation mot Trumpregimen upp brevet utanför ingången till senaten.

Omröstningen om Sessions väntas bli genomförd under onsdagseftermiddagen svenska tid.

Hur ska allt detta sluta?