Öppning mot Ryssland

Sverige återupptar till slut med Margit Wallströms kommande officiella besök i Moskva de diplomatiska kontakterna med Ryssland på ministernivå.

Utrikesminister Margot Wallström reser den 20 februari till Moskva inbjuden av Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Det är det första mötet på ministernivå mellan Sverige och Ryssland under mycket lång tid. Hon är den ryska regeringens gäst i Moskva.

Sådant kallas diplomati, att ha kontakter på olika nivåer, särskilt med våra grannländer. Det borde vara en central del i varje regerings arbete. Av obegripliga skäl har Sverige fullständigt skrotat nästan alla kontakter med Ryssland i en tidsanda av primitivt rysskräck.

Finland, som har 1340 km landgräns med Ryssland, har gått en rakt motsatt väg. Så sent som i juli mottog Sauli Niinistö, Finlands president, Vladimir Putin på sitt sommarresidens Gullranda.

Från rysk sida har man framfört att sedan två år tillhör dialogen med Sverige de sämsta i Europa och att det är Stockholm som bär huvudansvaret inte Moskva, skriver DN. 20 av 28 EU-länder har haft delegationer i Moskva på högsta nivå, konstaterar Svenskan. Samma tidning rubricerar ”Wallström bryter isen i Moskva”.

För ett år sedan sa Sveriges arméchef att Sverige kunde vara i krig inom något år, underförstått med Ryssland. I mars 2016 ville den amerikanske generalen Ben Hodges ”flytta krigsmateriel från amerikanska baser i Europa till Sverige under de kommande två åren”.

I olika sammanhang har det öppet eller förtäckt varnats för att Ryssland kan tänkas angripa Sverige militärt och att vi är dömda till undergång om vi inte går med i Nato. Den sortens röster hördes särskilt i debatten innan Värdlandsavtalet med Nato antogs av riksdagen i somras.

Av förklarliga skäl har Nato-entusiasmen svalnat, med Donald Trump som president. Sverige ska inte behöva riskera att dras in i eventuella krigsäventyr som den nye presidenten kan tänkas ge sig in i.

Varför skulle Ryssland angripa Sverige? Finns det något rimligt argument? Knappast.

Rysslands militära årsbudget är 80 miljarder dollar (enligt SIPRI). England och Frankrike vardera spenderar cirka 60 och USA cirka 600. Maktbalansen är ytterst ojämn.

Sverige har allt att vinna på bättre relationer med Ryssland, inte bara på regeringsnivå utan i rader av andra sammanhang. Kanske kan Margot Wallströms besök i Moskva innebära en förändring.

Bilden från Nevskij Prospekt, Sankt Petersburgs legendariska huvudgata.