Vad är ett människoliv värt i Region Skåne?

Åtta dödsfall på de skånska sjukhusen 2016 berodde på vårdplatsbrist eller personalbrist, eller med andra ord på kaos och bristfälliga resurser.

De svenska sjukhusen Lex Maria-anmälde sig förra året för 55 dödsfall, visar en utredning som gjorts av tidningen Sjukhusläkaren. Åtta av tretton dödsfall i den svenska vården som delvis förklarades av vårdplatsbrist eller personalbrist inträffade i Skåne. Sju av dem på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund, ett på Helsingborgs lasarett.

Rapporterna om kaos inom vården, överbeläggning av akutmottagningarna och beskrivningar av politiker som prioriterar låga skatter före en fungerande vård – allt har blivit rutinrapportering.

Nu ger Sjukhusläkarens utredning som återges i HD ett fruktansvärt facit. Åtta döda under ett enda år till följd av en dysfunktionell vård, det är ju fullständigt orimligt.

HD ger många exempel, här är två:

”En patient kommer först till en akutmottagning, men flyttas till Helsingborgs lasarett med misstänkt inflammation i bukspottskörteln. Hen träffar sex olika läkare, och de prover som togs på lördagen analyseras först på tisdagen. Patienten dör fyra dagar senare av hjärtstillestånd.”

”Höggravid kvinna skickas akut till specialistmödravården i Malmö, misstänkt havandeskapsförgiftning. Specialistläkare diskuterar inläggning och igångsättning men ”det fanns inga tillgängliga vårdplatser”. Kvinnan åker hem, och ska återkomma nästa dag men fostret dör, troligen av bakteriell infektion.”

Förhållandena är fullständigt orimliga. Hur mycket är ett människoliv värt i Region Skåne? Hur länge ska missförhållandena fortsätta? Politiker och de ytterst ansvariga cheferna borde ställas till svars!

4 reaktioner på ”Vad är ett människoliv värt i Region Skåne?”

  1. Din frågan har under årens lopp diskuterats, inte bara när det gäller region Skåne, utan mer generellt. Ingen har någonsin kunnat svara. Är det exempelvis värt att ett liv offras för att två räddas? Vi kan naturligtvis räkna. 2017 budgeterar regionen 32 miljarder fördelat på 1,3 miljoner invånare. Är det ett värde på ett människoliv?

    1. Också inom vården måste man prioritera. Men – de dödsfall som nämns i den utredning som gjorts av tidningen Sjukhusläkaren handlar det genomgående om akut platsbrist eller personalbrist och om missförhållanden inom vården. Eller som jag skriver i min blogg: Åtta döda i Region Skåne under ett enda år till följd av en dysfunktionell vård, det är ju fullständigt orimligt.

      1. Det är jag inte så säker på att man löser enbart med en skattehöjning. Men är det så, ställer jag mer än gärna upp på det. Är just nu inne i vårdsvängen och har, gudskelov, inte upplevt det rapporten beskriver.

  2. Att få ordning på sjukvården tycks politikerna inte ha råd med men plussa på en sisådär 40 miljarder till försvaret för att få vara med i Nato verkar helt OK.

Kommentarer är stängda.