Mordet på Salongen och på Folkets hus

xej1aq79n8vpji6jzdkm

Folkets Hus ska säljas. Salongen, dynamisk arena för fri kultur läggs ner. Varför tiger stadens kulturdirektör Bibi Hidén (bilden ovan) i frågan? Varför lyfter inte kulturnämndsordföranden Kristian Andersson (här under) ens på ögonbrynen?

kristianandersion

Salongen på Söder får inga anslag och läggs ner, skriver HD. ABF:s aviserade försäljning av Folkets hus går vidare. Stadsdelen Söder i Helsingborg mister sitt kulturella (och historiska) centrum. Helsingborgs stad förlorar den främsta arenan för fri kultur utanför institutionerna.

Det som sker är fullständigt obegripligt, en huvudlös kulturpolitik.

• Det handlar om Helsingborgs historia, om arbetarrörelsens tillkomst, förknippad särskilt med Folkets hus. Byggnaden står för en viktig del av Helsingborgs historia, förknippad med decennierna före det första världskriget. Den renoverade A-salen är en klenod, en unik samlingslokal. Ska den bli galleria nu?

Det handlar om stadsdelen Söder, där en gång arbetarna bodde. I dag lever många invandrare här. Helsingborg möter världen på Söder, som i mina ögon är den mest levande och vitala delen av staden, som behöver ett kulturhus. Särskilt i en segregerad stad som Helsingborg, där alla kulturinstitutioner finns på Norr.

• Och det handlar om den fria kulturen, möjligheten för grupper och föreningar utanför institutionerna att ha lokaler. Helsingborg är som stad ytterst ogin mot den fria kulturen, ingen attraktiv stad för unga kulturutövare.

• Det handlar om politisk ovilja, inte om pengar. För två månader sedan aviserade stan stolt att man satsat 3,5 miljoner kronor på att lysa upp centrum över jul- och nyårshelgerna med sånt som svanar och isbjörnar. Det var 1,5 miljoner kronor mer än ifjol. I sådana sammanhang vill staden gärna vara upplyst.

Hur kan detta ske? Varför hörs ingen av de tjänstemän och politiker som har som arbete eller politiskt uppdrag att värna och utveckla kulturen i stan??

Varför skriver inte kulturnämndens ordförande Kristian Andersson (m) en debattartikel och förklarar sin hållning när det gäller Salongens nedläggning? Ett minimum av anständighet gentemot oss som  bor i den här stan kräver det. Och varför hörs ingenting från stadens kulturdirektör, Bibi Hidén?

Bibi Hidén blev Helsingborgs kulturdirektör den 1 oktober. Det var en uppgradering av den tidigare kulturchefstjänsten, med större ansvar och gissningsvis högre lön.

När Helsingborgs stad presenterade henne prisades hon i ett pressmeddelande från stadens informationsavdelning av stadsdirektören Palle Lundberg för ”lång erfarenhet av ledarskap och framgångsrika förändringsarbeten. Hennes tydliga,
kommunikativa, engagerande och innovativa ledarstil är viktiga egenskaper i det nya uppdraget för att utveckla stadens kulturarbete.”

Själv sa Bibi Hidén i samma nyhetsbrev:

– Min förhoppning är att bidra till att lyfta upp kulturens betydelse för ökad livskvalitet bland utsatta grupper i samhället.

Det låter som en precis definition av Salongens roll i Helsingborgs kulturliv.

Svanar