DocLounge om adoption

DocLounge visade på Röda Kvarn Osmond Karims nya dokumentärfilm ”De ensamma”, som tar upp frågor som rör adoption och adopterade.

Röda Kvarn i Helsingborg bjöd i veckan på svensk urpremiär när man visade Osmond Karims dokumentärfilm ”De ensamma”, en film om adoption och om hur det är att växa upp i Sverige som adopterad.

De ensamma bygger på djupintervjuer med många i dag vuxna adopterade och skildrar erfarenheter av hur adoptionen påverkat deras liv.

– Jag var sex månader när jag skildes från min mamma i Colombia, berättar Carolina Skyldberg, som deltog i ett samtal om filmen efter visningen.

Som vuxen begav sig Carolina till Bogota, hittade sin biologiska mamma Hilma och tog med henne på en resa till Sverige. Hon får nu veta att Hilma var sexton år när hon födde Carolina och sedan tvingades lämna henne till ett barnhem.

– Det var mycket tårar när vi möttes första gången. Vi grät båda och tittade på varandra.

Carolina Skyldberg svarar på frågan om återföreningen med mamman påverkat henne.

– Jag mår så mycket bättre nu och kan mera hitta mig själv som den jag är. Det är en pågående process med många tankar och känslor.

Hennes upplevelser har också resulterat i en aktuell bok, ”Adoption: Låta själen läka”.

Osmond Karims tidigare filmRaskortet” handlade om hur det var att växa upp som svart i Sverige.

– Under inspelningen kontaktades jag av många som adopterats. Men jag var inte intresserad. Jag upplevde att de adopterade barnen hade haft det så mycket bättre än jag, att de var ”svenskar” mycket mera än jag själv. Men när vi träffades och de började berätta och jag tog upp filmkameran som jag alltid gör i sådana sammanhang började jag lyssna och insåg att jag haft fördomar.

Osmond Karim kom från Uganda till Sverige med sin familj på 1970-talet.

– Jag växte upp med barn som kommit till Sverige som adopterade. Vi gick på dagis och i skolan tillsammans. Vi hade mycket gemensamt men inte allt. Vi var bara barn, och kunde aldrig riktigt förstå vad det var som skavde. Nu är vi vuxna, nu kan vi prata och lyssna och till slut kanske bättre förstå.

Fotnot: De ensamma visas av SVT den 20 april.

Bilden överst, fr v: Caroline Troedsson, Osmond Karim, Carolina Skyldberg och  Malin Holmberg-Karim (filmens producent).

DocLounge, den ambitiösa satsningen i Helsingborg fortsätter, på visningar av dokumentärfilmer kombinerade med möten och samtal, i ett projekt lett av Caroline Troedsson.. Den 28 mars visas på Mindpark ”Dead Donkeys Fear No Hyenas” och landgrabbing och matexport från Etiopen, ett av världens fattigaste länder.

Dream Empire, den 6 april på Tivoli, skildrar den kinesiska fastighetsbubblans uppgång och fall.