Nordeas tvättade miljarder

Nordea, inblandat i olaglig penningtvätt, hotar att flytta banken utomlands efter en statlig höjd avgift till en riskreserv. Bilden styrelseordförande Björn Wahlroos och vd Casper von Koskull. Foto Adam Wrafter.

Nordeas vd Casper von Koskull hotade nyligen att flytta banken utomlands, sedan regeringen med stöd av vänsterpartiet föreslagit en höjd avgift från banken till en riskreserv för statliga räddningsaktioner av bankerna.

Två miljarder extra skulle banken behöva betala till riskreserven.

– Banksektorn kan inte vara en ko som man mjölkar ändlöst, säger Björn Wahlroos, Nordeas styrelseordförande, skriver Daniel Sestrajcic, vänsterpartiets skattepolitiske talesman, i en debattartikel i Dagens ETC.

Den 10 mars hade Nordea årsstämma och delade ut 25 miljarder till aktieägarna. De fyra storbankerna gjorde tillsammans för 2016 vinster på över 100 miljarder.

Under 2015 fick Nordea böta 50 miljoner för sina bristande åtgärder för att minska pengatvätt, fortsätter Sestrajcic.  Året därpå fastnade de i Panamahärvan och visade sig ha tusentals hemliga konton för sina rikaste kunder som kunnat ägna sig åt pengatvätt och avancerad skatteflykt. Och nu 2017 är det tredje gången gillt för Nordea, som, tillsammans med Danske bank, återfinns i en internationell penningtvätthärva på flera miljarder.

De båda herrarna drar sig inte för att själva mjölka Nordea.

Nordeas vd Casper von Koskulls ersättning från banken uppgick till omkring 19,6 miljoner under 2016. För styrelseordförande Björn Wahlroos landade ersättningen på nästan 3 Mkr, skriver Dagens Industri.

Nu visar en ny rapport från Oxfam  att de europeiska storbankerna förlägger en stor del av sin vinst i länder med låg skatt. I vissa fall har bankerna inte ens några anställda på sina kontor i skatteparadisen.

I rapporten från Oxfam och Fair Finance Guide påvisas nu att så mycket som 26 procent av de europeiska storbankernas vinster sker i skatteparadis. Detta samtidigt som bara sju procent av bankernas anställda jobbar i länderna med exceptionellt låga skattesatser.

De som drabbas hårdast är de fattigaste länder, pekar Oxfam på i sin rapport. De fattiga länderna förlorar, enligt beräkningar, 90 miljarder varje år. Det skulle, enligt Oxfam, räcka för att bekosta skolgång för 124 miljoner barn och finansiera sjukvårdsinsatser som skulle rädda livet på minst sex miljoner barn.

I rapporten slår man vidare fast:

”Den senaste veckan har det avslöjats att europeiska banker varit inblandade i penningtvätt från ryska kriminella nätverk till skatteparadis, däribland via Nordea och Danske Bank.”

En reaktion på ”Nordeas tvättade miljarder”

  1. Jag hoppas att ingen blir förvånad över bankernas agerande. Hela den finansiella sektorn med storbanker och multinationella bolag arbetar ju i ett slags vakuum utan insyn och politisk styrning. Ta den ekonomiska krisen 2008 tex.

Kommentarer är stängda.