Michelangelo på teatern

Sommaren 2017, med vernissage 20 maj, visas på Helsingborgs stadsteater en samlingsutställning med stora reproduktioner av ”Yttersta domen”, Michelangelos unika 1500-talsfresker i Sixtinska kapellet i Rom.

Helsingborgs stadsteater står normalt i viloläge under sommaren. Men i år används foajé och scen till att visa väldiga reproduktioner av Michelangelos ”Yttersta domen”.

Den som besökt Sixtinska kapellet i Rom har kunnat betrakta takmålningarna 22 meter upp. På måndagskvällens förhandsvisning berättade Sven Sandström, professor i konstvetenskap i Lund, om hur han till en början var skeptisk till att visa reproduktionerna.

– Först trodde jag att det skulle vara som att ta en handske i hand. Men jag fick ändra mig och blev mycket imponerad. Här upptäcker jag sådant jag aldrig kunnat se fastän jag legat på golvet och utforskat freskerna med kikare.

När Sven Sandström besökte Sixtinska kapellet första gången 1959 såg Yttersta domen ut som fresken gjort i sekler, beslöjad av röken från otaliga mässors vaxljus. Efter en grundlig renovering på1980-talet blev målningarna ”som nya”.

Yttersta domen påbörjades 1508 och stod klar fyra år senare.

– Det är det största enskilda måleriuppdrag som någonsin utförts. Michelangelo berättar om människans villkor i skiftande sammanhang. Allt relaterar till allt annat.

I fresken skildras i otaliga scener och med ett myller av gestalter mänsklighetens historia från Noas ark.

Arenabolagets vd Max Granström ledde ett spännande panelsamtal i vilket också producenten Julius Malmström och kontraktsprost Gudrun Erlandsson deltog.

– Hösten 1970 kom jag med min latinklass till Sixtinska kapellet. I takfresken fanns mängder av nakna män, vilket gjorde starkt intryck på oss 18-åriga gymnasister, berättade Gudrun Erlandsson.

Fotnot: Utställningen öppnar den 20 maj och pågår till 6 augusti.

Bilderna: Detaljer ur Yttersta domen.