HD-Sydsvenskan byter vd och …

Bonnier News inordnar HD-Sydsvenskan i ett och samma företag  för koncernens alla tidningar, med en gemensam VD, f d It-konsulten Anders Eriksson (bilden).

Bonniers byter ut HD-Sydsvenskans nuvarande vd Pontus Bodelsson mot Anders Eriksson. Eriksson är vd för i Bonnier News och därmed för Dagens Nyheter, Expressen och Dagens Industri – och nu HD-Sydsvenskan.

Eriksson kommer fortsatt att sitta i Stockholm. Kommer hans engagemang och kunskaper att räcka till för att för att fatta bra publicistiska beslut för HD-Sydsvenskan? En vd på ett tidningsföretag sätter trots allt ramarna för den journalistiska inriktningen.

Till HD-Sydsvenskan säger Eriksson:

– Jag har tidigare erfarenhet av att leda verksamheter över hela världen och fått det att fungera, så ur det perspektivet är jag inte orolig. Däremot är det så klart viktigt med lokal närvaro och en lokal ledning. HD-Sydsvenskan är en stor organisation med många ledare som jag kommer att vara helt beroende av.

Samordning mellan tidningarna i Bonnier News kan vara av godo, som när HD-Sydsvenskan publicerar artiklar av DN:s utrikeskorrespondenter. Men det finns också risker, när det lokala perspektivet trängs tillbaka.

I intervjun säger Eriksson vidare:

– Fokus är och kommer att vara på det lokala innehållet men med denna förändring kan vi mobilisera större resurser inom exempelvis digital produktutveckling.

Det är lätt att säga. Men i praktiken har Helsingborgs Dagblads lokala fokus blivit kraftigt beskuret under tre år som Sydsvenskan-edition.

Antalet lokalsidor för Helsingborg är vissa dagar (som i går fredag) nere i bara tre, med ökande inslag av lättjournalistik. Familjesidan fylls ofta med TT-texter om diffusa kändispersoner.

Insändarsidornas utrymme för den lokala debatten är rejält bantat. Det för kulturlivet så viktiga kalendariet har helt slopats. På opinionssidorna finns alltför sällan kommentarer som rör förhållanden i nordvästra Skåne. Och så vidare.

Alla tidningsföretag genomgår en ekonomiskt plågsam övergångstid. Bara de tidningar kommer att överleva som har känsla för journalistikens grundvärden. Pontus Bodelsson, avgående VD:n med rötter i Klippan, hade det. Att Bonniers bara lät honom arbeta som vd för HD-Sydsvenskan under två år tyder på svajiga långsiktiga mål med verksamheten.

Erikssons publicistiska meriter är obefintliga. Innan han började på Bonnier 2009 arbetade han med digitala affärer, bland annat som Europachef på Razorfish, ett globalt internetkonsultföretag. För ett år sedan efterträdde han Gunilla Herlitz.

I citatet ovan, om att ”leda verksamheter över hela världen”, syftar Eriksson alltså på Razorfish, som inte har värst vidare mycket att göra med nyhetsförmedling och tidningsföretag.

Genom chefsbytet visar ändå Bonniers att man – åtminstone ytterligare en tid – tänker fortsätta att vara tidningsägare i västra Skåne, där HD-Sydsvenskan under lång tid varit utbjudna till salu, med danska Politiken som en intressent. Med en digitalt inriktad vd som Eriksson är det frågan hur lång respit papperstidningarna får.

Fotnot: Bonnier News omsatte 4 468 miljoner kronor under 2016 och gjorde en vinst på 291 miljoner.