Inga kärnvapen i Sverige – eller??

ÖB Micael Bydén hävdade i Ekots lördagsintervju att det inte är tillåtet att införa kärnvapen till Sverige. Men enbart genom ”bestämmelser” inte i lag.

Överbefälhavare Micael Bydén intervjuades  i lördags av Sveriges Radios Monica Saarinen i Ekots lördagsintervju, med utgångspunkt från den pågående övningen Aurora 17.

Frågan om kärnvapen berördes. På frågan om de deltagande två kärnvapenländerna USA och Frankrike skulle kunna tänkas medföra kärnvapen in i Sverige svarade Bydén:

– Det är inte tillåtet att medföra kärnvapen och det informerar vi våra partners om när de kommer hit.

Att en så viktig fråga inte är tydligt definierad är oroväckande, särskilt med tanke på att Nato som militärallians ytterst bygger på kärnvapen och på att USA har som policy att aldrig varken bekräfta eller dementera innehavet av kärnvapen.

Bydén svarar på en följdfråga att de deltagande Nato-trupperna informerats om förbudet att införa kärnvapen i Sverige. Men när Monica Saarinen försöker reda ut vilken lag som förbjuder kärnvapen på svensk mark blir överbefälhavaren svävande. Han talar om ”bestämmelser för alla typer av skarpa vapensystem” men hänvisar inte konkret till var dessa bestämmelser finns och hur de är utformade.

Och han medger att svenska militärer inte kontrollerar de deltagande förbanden. Man informerar och förlitar sig till att de deltagande länderna följer de svenska instruktionerna.

Utfrågaren Monica Saarinen ställer frågan rakt:

– Om man nu skulle vilja lugna fredsrörelsen som oroar sig för om det finns kärnvapen på svensk mark så vet man ju inte riktigt det. Det går ju inte att svara ett riktigt bestämt nej på den frågan, eller?

ÖB svarar:

– Jag kan bara tala om hur vi hanterar det och hur vi informerar, och det här är ju partnerländer som vi jobbar väldigt nära med och som vi inte har skäl att tro annat än att de följer de riktlinjer som vi ger för att vi skall kunna vara värdnation för dem.

Värdlandsavtalet anger ramarna för Aurora 17 och kommande militärövningar med Nato-länder. I avtalstexten nämns inte kärnvapen överhuvud. Där om någonstans borde ett absolut kärnvapenförbud i klartext ha varit helt centralt. När frågan bara läggs åt sidan skapar det förstås farhågor.

Jag är övertygad om att det i Sverige finns en stor opinion mot kärnvapen på svensk mark. Därför borde ett förbud formulerats i lag – på liknande vis som i länder som Finland och Nya Zeeland.

Sedan Trumps försvarsminister James Mad Dog Mattis hotat Sverige med indraget militärt stöd om Sverige skriver under FN:s kärnvapenförbud är frågan bara än mer aktuell.

Kärnvapen på svensk mark kan leda till att Sverige blir inblandat i ett ohyggligt kärnvapenkrig. Detta särskilt nu när USA har en skurkpresident som Donald Trump som inte skyr att i FN hota Nordkorea med kärnvapenkrig och utplåning.

Därför är det en fråga som borde vara viktigare än allt annat i dessa dagar, att skriva lagar för ett kärnvapenfritt Sverige.

Fotnot: Den 26 september är FN:s internationella dag för kärnvapnens avskaffande. Det är dagen då vi uppmärksammar att kärnvapen fortfarande utgör ett hot mot mänskligheten och att kärnvapenstaterna måste nedrusta sina arsenaler. Läs mer på FN:s officiella hemsida.

Hela intervjun finns här:

2 reaktioner på ”Inga kärnvapen i Sverige – eller??”

  1. I det här fallet är det politikerna som ska ställas till svars. Vilka skäl de har för att inte lagstifta i frågan, det kan man fråga sig. Nu tror jag inte det skulle hjälpa oss med ett förbud i lag i händelse av ett kärnvapenkrig. Det blir slutet för hela mänskligheten, direkt eller indirekt. Men det får ändå inte hindra oss från att visa var vi står.

  2. Jag lyssnade också på intervjun och om jag förstod Bydén rätt så har Sverige inte ens laglig rätt att kontrollera om inbjudna länder trots allt har kärnvapen med på sina enheter. Det ger ju sken av lite väl stor godtrogenhet.

Kommentarer är stängda.