Bonnierförlagen, översättarna och upphovsrätten

Bonnierförlagen i konflikt med Författarförbundet om översättarnas villkor och upphovsrätt.

”Principen om upphovspersonens rätt till sista ordet är hotad – Bonniers vill med sitt avtal ta sig rätten att efter eget behag ändra i det litterära verket utan att ta hänsyn till upphovspersonen, i detta fall översättaren.”

Så skriver Sveriges Författarförbund i ett mejl ställt till samtliga medlemmar i Författarförbundet.  Man har tidigare avrått alla översättare att teckna avtal med Bonnierförlagen. Ytterligare förhandlingar under hösten har inte lett till relevanta förbättringar:

”Översättarens upphovsrättsliga status har inte nonchalerats så här allvarligt på över 50 år. Avtalet innebär en rad försämringar för den redan utsatta gruppen översättare. Det rör sig bland annat om avtalstider, format och ersättningsnivåer. Somliga påfund i avtalet riskerar att etablera sig som ny, oönskad branschpraxis och sprida sig till andra avtal, även till avtal för författare. Upphovsrätten naggas i kanten, det är därför av yttersta vikt att vi alla står enade tillsammans.”

”Försäkra er om ett avtal. Beviljas det inte gör ni klokt i att avböja.” Så uttrycker sig översättaren  Margareta Eklöf, 2017 års ALIS-pristagare, belönad för att ha ”värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten”:

”Genom att protestera mot avtalsbrott och mot okunnighet om översättares upphovsrätt har Margareta försvarat både sin egen heder och yrkesgruppens. Med högsta solidaritet fortsätter hon att värna om översättarens rätt till sista ordet.”

All utländsk litteratur som översätts till svenska är beroende av goda översättare som arbetar med rimliga villkor. Som yrkesgrupp har översättarna länge varit underbetalda med tanke på den språkliga och stilistiska kompetens som krävs. Till det kommer förlagens bristande respekt för översättarnas arbete och deras upphovsrättsliga rätt att ha sista ordet om hur en text ska se ut.

Fotnot: ALIS, Administration av litterära rättigheter i Sverige, är en ideell förening som grundades 1995 av Svenska Journalistförbundet, Sveriges Dramatikerförbund, Sveriges Författarförbund och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund.