Råås bibliotek räddas

Det blir ingen flytt av biblioteket på Råå till Råå Köpcentrum. Det är ett klokt besök av många orsaker. Andra problem kvarstår: Helsingborg behöver ett nytt huvudbibliotek och nya områdesbibliotek.

Biblioteket på Råå har försvarats av en engagerad lokal opinion, också av bibliotekets aktiva vänförening, av flera skäl. Ett gott argument är att Råås traditionella institutioner manglats sönder av köpcentrat och att det väl fungerande biblioteket är en av få kvarvarande mötesplatser i ett utarmat samhälle.

Till det kommer att ett köpcentrum uppbyggt kring en stökig parkeringsplats knappast är  en lyckad plats för ett bibliotek, allra minst om man tänkt sig att barn och ungdomar ska kunna gå och cykla dit på egen hand.

– Det handlar dels om hur platsen är beskaffad idag, dels osäkerhet om platsens potential, säger till HD Max Granström, tillförordnad kulturdirektör sedan december förra året.

De flesta som idag söker sig till Råå center gör det för att handla dagligvaror, inte mer. Kulturtjänstemän på förvaltningen lyfter fram brister i trafikmiljön runt Råå center och menar att …

”Det är vanskligt att bedöma sannolikheten om att platsen på grund av de slags besök den har idag också skulle driva besök till ett folkbibliotek”.

Också kulturnämndens ordföranden Kristian Anderson (M) ställer sig bakom att inte genomföra flytten.

– Den främsta orsaken är att vi har gjort en djupare analys av platsen. Vi ser att det inte är det stadsdelscentra som vår första anblick sa, säger han.

Många drar säkert en djup suck av lättnad efter beskedet som kommer att bekräftas på kulturnämndens möte på tisdagen (25/1). Det innebär också på ett positivt sätt att politiker och makthavare tagit till sig av de synpunkter som kommit fram, vilket är ett gott och demokratiskt agerande, alltför ovanligt i det nutida Helsingborg.

Andra biblioteksproblem värda nya strider kvarstår. Helsingborgs stadsbibliotek är underfinansierat. Huvudbibliotekets byggnad är nersliten med otillräckliga utrymmen. Den behöver en rejäl tillbyggnad, alternativt ett helt nytt bibliotek. Till det kommer att det inte på många decennier byggts en endaste liten biblioteksfilial, trots att staden växt rejält.