Nya Närbloggat med fötterna i NV-Skåne

I dagarna har Lotta Hördin och Ingrid Runsten tillsammans öppnat bloggen Närbloggat, ”Om samhälle och politik. Med fötterna i Nordvästskåne.”

Både Lotta Hördin och Ingrid Runsten har lång erfarenhet som journalister och politiska kommentatorer på Helsingborgs Dagblad, Lotta som politisk chefredaktör och Ingrid som ledarskribent. Ingrid skriver fortfarande krönikor på opinionssidan i HD-Sydsvenskan.

I sin programförklaring till deras gemensamma nya blogg Närbloggat, skriver de:

”Vi tycker att det är kul (och viktigt) med politik, speciellt den lokala, den som utgår från Nordvästra Skåne. Från byarna och de snabbt växande städerna. Det som berör vardagslivet som äldrevården, skolan, sjukvården. Men också de större frågorna som oundvikligen blir en del av livet här – klimatet, luften och havsmiljön.

Demokratin, lokalt och i ett större perspektiv, är lätt att ta för given. Men den måste försvaras genom att vårdas och hållas levande, genom en nyanserad debatt där olika infallsvinklar får prövas och höras. Den här bloggen är vårt bidrag.”

Under första veckan har Närbloggat tagit upp ämnen som sjukvård, bibliotek, mobiler i klassrummet och miljö – men också med förståelig förskräckelse reflekterat över de senaste turerna i dansk flyktingpolitik.

Efter Sydsvenskans köp av Helsingborgs Dagblad och den sammanslagna ledarredaktionen har det tyvärr blivit utrymme för färre kommentarer och reaktioner till den ofta turbulenta lokala och regionala politiken i nordvästra Skåne. Därför behövs fler röster i nya medier, för att belysa förhållanden ur oväntade perspektiv och som krafter i den lokala demokratin.

Lotta och Ingrid, ni är väldigt välkomna till bloggosfären över NV-Skåne – två skribenter med vassa pennor och stor kännedom om politik, kultur och samhälle i det här hörnet av världen!

Fotnot: Till Närbloggat hittar du här.