Extern granskning av NSR:s affärer nödvändig!

Varför godkände kommunala politiker att det nordvästskånska renhållningsbolaget NSR mer eller mindre skänkte bort en lönsam del av sin verksamhet till ett företag med postboxadress i Göteborg? En extern granskning av turerna kring NSR:s affärer är nödvändig och ett politiskt ansvar måste utkrävas. Bild: Sven-Erik Svensson.

I söndagens HD avslöjade Helsingborgs Dagblads grävande reportrar svindlande affärer i Helsingborg. Det kommunägda renhållningsbolaget NSR sålde majoriteten av aktierna i en dotterbolag, som svarat för fordongastillverkningen, till en privat aktör Liquidgas Biofuel Genesis AB, förkortat LBG.

Priset var 340 000 kronor. Mellan 2013 och 2016 uppgick den totala vinsten i bolaget till 29 miljoner kronor. Trots att bolaget samtidigt också kunnat betala av mångmiljonbelopp på lån, skriver HD.

Det handlar om pengar som annars skulle kunna ha tillförts ägarkommunernas ekonomi. 29 miljoner, förmodligen mer.

Det privata företag som sedan affären 2013 är huvudägare i LBG heter NVGAS, registrerat på en postbox i Göteborg. Majoritetsägare är en Tomas Johansson, som vägrar svara på reportrarnas frågor.

Ytterligare omständigheter om NSR presenterades i en tidigare artikel i HD, där det framkom att det kommunala företaget sedan 2011 anlitat konsulter (med bristande upphandling) för tretton miljoner

Affärerna väcker en rad obehagliga frågor som måste besvaras. Hur kunde en lönsam kommunal verksamhet mer eller mindre skänkas bort? Vem bestämde priset och hur?

Varför genomfördes försäljningen? Hur ser de politiska förutsättningarna ut? NSR ägs av sex kommuner i NV-Skåne som godkände försäljningen, trots att det grovt missgynnade kommunernas ekonomi och skattebetalarnas intressen. Och hur ser man från politiskt håll på de osannolika beloppen som använts till konsulter?

Efter HD:s granskning är det förstås självklart att kommunrevisorerna tar upp försäljningen. Men det räcker inte. En extern utredning måste tillsättas där i synnerhet det politiska ansvaret synliggörs.

I Stockholm pågår en inflammerad diskussion om just en sådan extern utredning om turerna kring bygget av Karolinska sjukhuset. En ledare i Aftonbladet citerar ett skämt från sociala medier där någon skrivit om att …

”Nobelpriset i ekonomi skulle tilldelas entreprenörerna bakom Nya Karolinska som lyckas fakturera över 60 miljarder för ett bygge som skulle kostat 14”.

Turerna kring NSR påminner om än på blygsammare nivå om Karolinskas svindlande affärer.