Ge de afghanska flyktingarna i Sverige en rejäl utbildning!

 

I stället för att utvisa afghanska flyktingbarn borde Sverige kunna ge dem en rejäl utbildning, inte minst med tanke på att de skulle kunna spela en roll i ett framtida återuppbyggande av det afghanska samhället.

Nio tusen ensamkommande flyktingbarn, de flesta afghaner, blev genom utdragna asylförfaranden för gamla för att behandlas som barn och skulle utvisas från Sverige. Men genom en särskild lag där centerpartiet gav stöd till regeringen fick de en ny chans för att kunna studera.

Nu har nya knepiga formella byråkratiska hinder uppstått för delar av gruppen. De som hunnit bli över tjugo år är för gamla för att börja gymnasiet och kan då inte heller få uppehållstillstånd, rapporterar SVT.

I senaste numret av utmärkta Afghanistan-Nytt 2/2018, utgiven av SAK, skriver forskaren Admir Skodo informativt om just den gruppen flyktingar och om hur viktigt det är att Sverige ger de nyanlända afghanerna särskilt stöd – med tanke på att de kan komma att spela en viktig roll i det framtida Afghanistan.

Skodo jämför med afghanerna i USA, som till stor del utgör pashtuner från Kabuls elit. Många hade kommit till USA som utbytesstudenter. De flesta var positiva till Natos invasion av landet 2001. De har haft viktiga roller i Afghanistan under de senaste 17 årens återuppbyggnadsarbete, de har också arbetat inom militären, för amerikanska UD eller för USAID i Afghanistan.

”Det finns inget som säger att afghan-amerikanerna varit de bäst lämpade för att förstå dagens afghanska samhälle och behov”, konstaterar Skodo.

Majoriteten av flyktingarna i Sverige ”tycks vara hazarer”, skriver Skodo vidare. De kommer antingen från svåra förhållanden på den afghanska landsbygden eller från en utsatt situation som flyktingar i Iran. Kanske kunde de spela viktiga roller i det framtida Afghanistan.

Flyktingfrågan är intimt sammanbunden med adfghansk politik och bristerna i det internationella utvecklingsarbetet, fortsätter Skodo, som understryker att det är ”direkt kontraproduktivt att skicka hem afghanska flyktingar från Sverige”.

För många miljarder satsade Sverige på att delta i Natos utdragna och förödande krigsinsatser i Afghanistan. Resultatet har kartakteriserats som med ”mycket bristfällig måluppfyllnad”.

Hur mycket positivare och humanare vore det inte då att ge de afghanska flyktingbarn som redan levt på undantag i Sverige en rejäl utbildning som på sikt kan ge bidrag till återuppbyggnad av samhället i ett framtida Afghanistan.

I Afghanistan finns redan 1,8 miljoner internflyktingar. Staten har ringa eller ingen möjlighet att säkerställa de mest grundläggande behoven för återvändande flyktingar.

Bilden: Unga afghanska nyanlända på åhörarläktaren i riksdagshuset under debatt om situationen för ensamkommande flyktingbarn, under hösten 2017 Foto: TT