Talade de om risken för krig av misstag?

Vad talade Trump och Putin om när de möttes i Helsingfors? 

Den amerikanska nyhetssajten Politico har kommit över de skriftliga förslag som Vladimir Putin ville diskutera när han mötte Donald Trump i Helsingfors för några veckor sedan, rapporterar Sveriges Radio.

Enligt dokumentet ska Putin ha föreslagit att det nedrustningsavtal när det gäller kärnvapen som går ut 2021 ska förlängas i ytterligare fem år. En annan punkt är att Ryssland och USA ska verka för att förbjuda utplacering av vapen i rymden, inte bara som nu kärnvapen.

Och, ytterligare, att se till att de militära insatser och övningar som genomförs i Europa inte leder till farliga incidenter. Sådana har rapporterats, inte minst från Östersjöområdet.

Vita huset har, heter det, varken förnekat eller bekräftat äktheten i det här dokumentet som innehåller andra förslag av liknande karaktär.

Det här är viktiga frågor och det är glädjande att Ryssland driver dem. Inte minst den sista punkten borde diskuteras mycket mer i svensk debatt. I Östersjöområdet finns nu Natotrupper och ryska trupper utplacerade mycket nära varandra vid gränserna mellan Ryssland och såväl de baltiska länderna som Polen. I och över Östersjön rör sig enheter från såväl Nato som Ryssland.

Incidenter eller konfrontationer kan snabbt utvecklas och eskalera till krig. Krig av misstag, till och med kärnvapenkrig av misstag, kan inte uteslutas.

En vecka före fjolårets väldiga militärövning Aurora upprättades brådstörtat en ”het linje” mellan Stockholm och Moskva för att just hantera den sortens händelser. Finns den institutionen kvar och har den byggts ut, vilket vore bland det allra viktigaste som kunde göras för att undvika att Sverige blir inblandat i en tänkbar väpnad konflikt mellan USA och Ryssland?

Foto: AFP