En brandstation för den fria kulturen!

Helsingborgs gamla brandstation blir kulturhus, rapporterar Helsingborgs Dagblad. 

Äntligen tycks den fria kulturen i Helsingborg få rejäla eller rentav förstklassiga lokaler. Det har varit sju resor och åtta bedrövelser till förslaget att förvandla den gamla Brandstationen i Gåsebäck till ett kulturhus.

Allra obehagligast var ABF:s  av kommunen framtvingade försäljning av anrika Folkets hus, som genom sin historia och sitt läge som den missgynnade stadsdelen Söders självklara träffpunkt hade varit idealisk i sammanhanget.

När det är sagt, brandstationen skulle kunna bli riktigt bra. Byggnaden behöver förstås anpassas varligt för att kunna rymma ateljéer, replokaler, utställningsytor, förråd, fik och allt som behövs för att huset ska kunna bli att kulturhus på allvar. Dunkersfonderna skulle här äntligen åter kunna användas till kulturella ändamål.

Det finns många akuta behov. Kulturen utanför institutionerna har alltför länge behandlats styvmoderligt. De hemlösas teater, den unika Stumpenensemblen, blev hemlös tidigare i år efter att ha blivit uppsagd från den traditionella lokalen i Folkets hus B-sal.  I Landskrona har Fröfabriken inrättat 12 ändamålsenliga ateljéer åt konstnärer, på sammanlagt 1600 kvm. Helsingborg borde kunna erbjuda något liknande. Brandstationen borde kunna bli idealisk.

Helena Taps från stadsbyggnadsförvaltningen har under flera år arbetat med att lyfta Gåsebäcksområdet och de olika kulturverksamheter som finns där, skriver HD. Gåsebäck ingår i stadsförnyelseprojektet H+. Ett kulturhus i brandstationen skulle passa väldigt väl in i den processen.

Arkitektoniskt är brandstationen från 1941 redan ett kulturhus. Byggnaden ritades av arkitekten Mogens Mogensen, som kom till Helsingborg från Markelius kontor i Stockholm när Helsingborgs konserthus uppfördes. Han har i Helsingborg bl a gjort Simhallsbadet och Idrottens hus.

Hur ska brandstationen kunna förvandlas till kulturhus? Helena Taps formulerar en klok utgångspunkt:

– Det här är också ett stort stadsomvandlingsprojekt som ska ske underifrån. Det är inte kommunen som ska bestämma vad som ska finnas här, utan det ska ske genom en demokratisk process där vi lyssnar på de röster som vill medverka.

Samtidigt måste kommunen visa varaktigt engagemang och skapa förutsättningar för husets långsiktiga drift.

Bilden på den tidigare brandstationen från 1945.