Svenskt Natomedlemskap hotar freden

Thage G Peterson, försvarsministern som blivit fredsaktivist, talade på FN-dagen 24 oktober i Varberg om hur ett eventuellt svenskt Natomedlemskap hotar freden.

”Den viktigaste frågan i vår tid är freden. Därför är det så oroväckande att det bara talas om upprustning och så lite om freden. En krigisk atmosfär har tagit över i Sverige.

Thage G Peterson talar i Varberg på FN-dagen den 24 oktober. Titeln på hans föredrag är rak: ”En värld i fred. Ett svenskt NATO-medlemskap hotar freden”.

Thage G, född 1934 har alltid varit en politisk människa. Född i Småland. Socialdemokrat. Industriminister, justitieminister, riksdagens talman, försvarsminister i Olof Palmes regering. Han är försvarsministern som blev fredsaktivist. På möten runtom i landet har han engagerat sig mot svenskt deltagande i USA:s krig i Afghanistan, mot Värdlandsavtalet med Nato och mot svenskt Natomedlemskap.

– Sedan jag var mycket ung har jag varit starkt emot ett svenskt Natomedlemskap. Jag vill inte att andra länder ska bestämma över svensk säkerhetspolitik, det ska riksdag och regering göra. Ingen ska få hota Sverige, varken om kärnvapenavtal eller Natomedlemskap.

Frågan om Natomedlemskap berördes besynnerligt nog knappast under årets valrörelse. De politiska partierna undvek ämnet. På utfrågningar och debatter tog journalister inte upp frågan, trots dess avgörande betydelse för Sverige.

Thage G Peterson tror att frågan om svenskt Natomedlemskap kommer att bli stor, oavsett vilken regering som tar vid.

– Men varför ska vi förkasta det som varit en stolt tradition för det svenska folket, alliansfriheten och neutraliteten?

Han var själv tidigt statssekreterare åt Olof Palme och deltog som sådan i många möten, både med USA och Ryssland.

– Sveriges hållning formulerades identiskt lika till de båda sidorna.

I dag har Sverige nästan inga kontakter alls med Ryssland på officiell nivå.

– Allt färre besöker Ryssland. SAS har slutat flyga till Moskva. Sverige har ett långsiktigt intresse av att Ryssland utvecklas till en demokrati och integreras i Europa. Jag skulle gärna se att Ryssland gick med i EU.

Thage G Peterson oroar sig för utvecklingen inom EU.

– Vi trodde på EU som en fredens organisation. Men nu ska EU bygga upp en egen armé. Därför höjs Sveriges avgift från årliga 40 miljarder med ytterligare 10 miljarder. Det hade varit mycket bättre för Sverige att i stället stärka Gotlands försvar. Jag är en varm fredsvän men också försvarsvän.

– När Berlinmuren föll hoppades vi att det aldrig mer skulle kunna bli krig i Europa. Nu har spänningarna i Europa ökat, inte minst i Nordeuropa. De försämrade öst-västrelationerna är ett stort problem. De blir inte bättre om Sverige som Natoland militariseras med Natobaser i landet och USA-missiler utplacerade på östra Gotland.

Han minns vad Tage Erlander alltid underströk:

– Vi ska aldrig tillåta utländska trupper på svensk mark.

Fotnot: I en kommande blogg tar jag upp ytterliga tankar ur Thage G Petersons FN-anförande i Varberg.

Bilden här under: Thage G Peterson har också skrivit en bok om ”Olof Palme som jag minns honom” (Bonniers, 2002). Foto: Alexandra Sundberg.