Tortyrbilder frisläpps i USA

Bush-Cheney

Efter utdragna rättsprocesser frisläpps nu 2 100 tortyrbilder tagna under USA:s krig i Irak och Afghanistan.

iraq_torture_01

Den amerikanske distriktsdomaren Alvin Hellerstein fastställde i förra veckan en dom som tvingar den amerikanska regeringen att frisläppa 2 100 tortyrbilder, som visar misshandel och kränkningar, utförda av amerikansk militär i Irak och Afghanistan under Bushadministrationens tid.

De rättsliga procedurerna har tagit närmre ett decennium och har drivits av ACLU, American Civil Liberties Union, med stöd av amerikanska yttrandefrihetslagar. Från regimens sida har man motsatt sig att bilderna skulle släppas fria, därför att det kunde ”sätta amerikanska liv i fara”.

ACLU:s Jameel Jaffer sa i en kommentar till domen att dessa bilder är de bästa bevisen på vad som skedde i de militära fängelserna i Irak och Afghanistan. När de frisläpps blir det möjligt för allmänheten att bättre förstå de yttersta konsekvenserna av Bushregimens politik.

Jafeer var kritisk mot regimens motstånd mot att offentliggöra bilderna, vilket han betecknade som ”farligt och olagligt”. Med censur försöker regimen undanröja bevis på grova tjänstefel och övergrepp utförda i USA:s namn och med en betydelse långt utöver deras konkreta sammanhang.

Tortyr