Arbete utan plats och tid

Pj-17-2015

Nätet separerar arbete från plats och tid, skriver Per Svensson.

Arbete har alltid hängt samman med plats. Man söker jobb via Arbetsförmedlingens Platsjournal. I tidningarnas eftertext finns ”platsannonser”. I det moderna samhället har de flesta varje dag begett sig till sin arbetsplats.

Men i vår tid klipps banden av mellan arbete och plats, skriver Per Svensson i senaste numret av tidskriften Axess (3/2015).  Digitaliseringen separerar plats och arbete. Nätet saknar plats – och tid.

Per Svensson nämner hur TT på allvar funderat över att flytta sin utrikes nattredaktion till Sydney i Australien. På så vis skulle man kunna förvandla dyr nattbevakning till en billig dagredaktion. Beställningar av färdtjänst går inte sällan via operatörer på en annan kontinent, där lönerna är lägre.

Digitaliseringen driver också fram en tidens kulturrevolution. På nätet finns alla tider samtidigt, tiden får en annan innebörd. Det gäller också arbetstiden, när många arbetar hemma vid datorn och gränsen mellan fritid och arbetstid suddas ut.

Är det bra eller dåligt? På arbetsplatsen fanns ofta en arbetsgemenskap. Kan nattredaktionen i Australien sätta in internationella händelser i ett sammanhang där de blir relevanta för svenska nyhetskonsumenter?

Vad händer med maktstrukturer, medinflytande och sociala strukturer om både tiden och platsen fragmenteras?