Ett år efter tidningsköpet

644x429(ByWidth_CutTopBottom_Transparent_True_False_Undefined)

Sydsvenskan köp av HD offentliggjordes den 23 april 2014. Ett år har gått.

Sydsvenskan köper HD var den stora nyheten i mediesverige den 23 april 2014. Ett år har gått, ett år som inneburit stora förändringar för de som arbetade på de båda västskånska tidningarna och för tidningsläsarna i regionen.

Många förlorade sina jobb. I dag är journalist knappast ett framtidsyrke. Antalet ”riktiga” journalistjobb blir allt färre, medan tjänster som informatörer på kommuner och företag ökar i antal.

Fusionen mellan HD och Sydsvenskan var en ekonomisk och ofrånkomlig nödvändighet i en krisande bransch, det måste sägas allra först.

Våren 2015 förefaller det vara Helsingborgs kommun som har flest informatörer anställda på något slags ”redaktion” i Helsingborg. Informatörernas uppgift är att lansera  positiva bilder av kommunen. HD:s tidigare vassa lokaljournalistik i Helsingborg och NV-Skåne har samtidigt skurits ner på ett sätt som jag inte trodde skulle kunna vara möjligt. I den sammanslagna tidningen har fokus förskjutits till Malmö.

Själv sörjer jag över att de nya ägarna inte vågade behålla två kulturredaktioner i editionerna i Helsingborg och Malmö i den  sammanslagna tidningen. Och att man inte vågade göra något liknande med ledarredaktionen, en oavhängig ledarredaktion i Helsingborg hade gjort stor skillnad.

Nå, jag ska verkligen inte recensera den sammanslagna tidningen. Fortfarande är man mitt inne i en smärtsam process och de yttre ekonomiska betingelserna verkar dessvärre knappast ha ljusnat.

Jag kan i kampanjerna för helgprenumerationer se en övertro på kraften i digital nyhetsförmedling. Än så länge är läsning på iPad och dator av pdf-tidningar inget bra alternativ till papperstidningen. Tyvärr verkar de nättroende ha tagit över från publicisterna. Det enda som ger dagstidningar ett bestående värde bland läsarna är deras journalistiska angelägenhet – oavsett medium. Det borde vara en självklarhet.

Då för ett år var vi många som efterlyste en ny statlig mediepolitik för att rädda det som räddas kan i en bransch i en djupnande kris. Initiativ har tagits men av konkreta handlingsplaner syns föga.

Hur ser mediesverige ut om ett år, undrar jag, i vetskapen att det är omöjligt att sia, därför att allt går så rasande fort.

Fotnot: På bilden ovan från den 23 april 2014 syns HD:s dåvarande VD Pontus Bodelsson med Sydsvenskans VD Lars Dahmén, som varit VD för den sammanslagna tidningen men avgår den 1 augusti, då Bodelsson tar vid i en ny roll som hela företagets vd.