Tråkiga landskap

Malmö Harbour, Skåne, Sweden, 2014

John S Webb: Malmö Harbour, Skåne, Sweden, 2014.

”Tråkiga landskap” är titeln på  en fotoutställning i Malmö, på Skånes konstförening, som håller till i en gammal industrilokal.

Kan ett landskap vara tråkigt? Eller – är inte de flesta landskap tråkiga?

Människan formar både städer och landsbygd. Landskap är sociala konstruktioner. Men mycket ”blir över”, mellanrummen, det fula, det oavsedda – eller det olönsamma. All ordning är tillfällig.

Fotografen John S Webb, en av fyra fotografer som visar bilder av Tråkiga landskap, bosatt i Malmö, är en vandrande fotograf. Med kameran ser och minns han sina strövtåg. Hans bilder visar hur det ser ut, inte hur vi vill att det ska se ut.

För att vi ska se bättre är hans bilder svartvita. Landskapen är nog tråkiga, men inte bilderna. Här finns betongbroar fotade underifrån, kraftverksledningar som skär sönder landskapet, obehagliga staket som skärmar av och utestänger.

Skärpan är perfekt, gråskalorna nyanserade, kompositionen sådan att mitt öga vandrar in i bilden i fotografens fotspår.

John S Webb är född i England men var under många år bosatt i Helsingborg och tillsammans med Gary Johansson, Yngve Baum, Sune Jonsson och många andra av Sveriges då främsta fotografer ingick han i kretsen kring fototidskriften Aktuell Fotografi, vars redaktion låg vid Sundstorget med Janne Olsheden som drivande kraft.

John och jag publicerade tillsammans fotoboken Spår, med mina korta texter till hans fotografier.

Fyra svenska och danska fotografer medverkar i utställningen i Malmö, Christina Capetillo, Jeanette Land Schou, Finn Larsen och John S. Webb. Bilden ovan har John tagit, den här under är av Finn och visar 36 platser vid Malmö kommuns gränser.

Jeanette Land Schou, curator för utställningen, ger en programförklaring:

”Med utställningen vill vi skärpa medvetenheten om landskap vi lever i. Utställningen söker upp det icke-exotiska, det triviala och vill fokusera på de dolda lagarna i den konstruerade naturen med en undersökande, humoristisk och anarkistisk blick.”

Tråkiga landskap visas på Skånes konstförening, Bragegatan 15 i Malmö, till den 7/6, ons – fre14-18, lö och sö 13 – 16.

På onsdag den 20 maj kl 19 – 21 presenteras utställningen genom ett samtal med de medverkande fyra fotograferna, som berättar om sin fotografiska blick på de så kallade tråkiga landskapen. Moderator för samtalet är Per Brunskog, curator och kritiker verksam i Köpenhamn.

FinnLarsen_gransen