Hammarkullens fotograf är död

 

3545386

Fotografen Jens S Jensen, som bland annat under fyrtio år dokumentärade Göteborgsförorten Hammarkullen avled i onsdags.

3545448

Fotografen Jens S Jensen  dokumenterade under mer än fyrtio år av sitt liv människor och miljöer i den göteborgska förorten Hammarkullen. Bostadsområdet byggdes 1968 och var en del av miljonprogrammet i Sverige. Många fick genom det bättre bostäder. Men stadsdelar som Hammarkullen, Skärholmen och Rosengård i Malmö fick mycket kritik som storskaliga och omänskliga miljöer, ett slags industrialiserat bostadsbyggande.

Jens fotografiska dokumentation av Hammarkullen började nog i den andan. Men under arbetet förflyttades hans intresse till de människor som bodde där och som han lärde känna genom sin dokumentation och följde genom generationerna. Därmed blir hans Hammarkullenserie både en bild av det Sverige som skapades när människor flyttade ”från Sörgården till Skärholmen” men än mer en gestaltning av människors kraft att genom sin personliga närvaro och sina kreativa och sociala uttryck levandegöra också de mest sterila omgivningar.

Hasselblad Center i Göteborg visade för två år sedan Hammarkullen – 40 år senare, som blev en avslutning och sammanfattning av Hammarkullenprojektet. Den bekräftade återigen att Jens S Jensen var en av de främsta fotograferna i sin generation, inkännande i sina kontakter med människor och estetiskt säker då det gällde att med kameran i uttrycksfulla bilder visualisera sitt förhållningssätt till miljöer och människor.

Själv lärde jag känna Jens under de år då Aktuell Fotograf var Sveriges ledande fototidning med redaktion vid Sundstorget i Helsingborg. Till tidningen knöt chefredaktören Jan Olsheden många av Sveriges bästa fotografer, Jens var en, Sune Jonsson, Gary Johansson, Yngve Baum, John S Webb några av många andra.

Jens S Jensen avled på onsdagskvällen, 69 år gammal.

3398080262