”Skåne Care bryter mot ägardirektiven”

1920px-Usil5

Skåne Care bryter med Saudiaffären mot ägardirektiven till det av regionen ägda företaget. Man har inte kontaktat utbildningsansvariga för att höra om det finns ledig kapacitet, skriver en läkare på Lunds lasarett.

Läkartidningen hakar på Helsingborgs Dagblads grävande reportage om offentligägda Skåne Cares försäljning av läkarutbildning på lasaretten i bl a Helsingborg, Lund och Malmö.

Läkartidningen har begärt att få ta del av ramavtalet, men har blivit nekad, vilket är häpnadsväckande, eftersom det handlar om offentligägd verksamhet.

Skåne Care hänvisar till att avtalet är sekretessbelagt med hänsyn till »bolagets affärer och vår motpart« tills alla underavtal är färdiga för de 35 saudiska läkarna.

Läkartidningen har tidigare återgett kritiska synpunkter från Läkarförbundet Skåne till utbildningen av saudiska läkare på de skånska lasaretten. Man påpekade då särskilt att affären genomförts utan samverkan med de fackliga organisationerna. Det blir många som ska trängas runt operationsborden, särskilt nu när så många operationer ställs in, skrev tidningen vidare.

I en kommentar till Läkartidningens senaste artikel på nätet skriver en av läkarna på lasarettet i Lund, Mattias Kristiansson, som också är ledamot för SD i regionfullmäktige:

”Skåne Care ägs till 100% av Region Skåne, och har därför att följa de ägardirektiv som beslutats av regionen.

I ägardirektivets punkt 2.1, framgår att ”Verksamheten skall bedrivas och organiseras så att den utnyttjar situationsanpassad ledig kapacitet och får därmed inte negativt påverka Region Skånes grunduppdrag”. Trots detta har man inte brytt sig om att kontakta utbildningsansvariga för att utröna om det finns någon ledig kapacitet för ST-utbildning av dessa saudier innan avtalet ingicks. …”

Kristiansson ifrågasätter ifrågasätter om det verkligen är lämpligt att regionen har ett bolag som Skåne Care, där man med berått mod tycks fatta beslut som står i strid med ägardirektiven.

Han avslutar sitt inlägg:

”Dessutom anser vi att det rent generellt är förkastligt att ha samarbete med en islamistisk diktatur där man systematiskt förtrycker kvinnor, där homosexualitet är straffbart, där minderåriga flickor gifts bort och där man praktiserar tortyr och spöstraff mot oliktänkande. ”

Se också min tidigare blogg, med länkar till HD/Sydsvenskans reportage.