70 år efter Hiroshima

Den första atombomben, Little Boy, fälldes över Hiroshima för 70 år sedan, den 6 augusti 1945. 80 000 civila dödades omedelbart, två tredjedelar av stadens byggnader förstördes.

f6334696-6dd1-4d38-bfc6-da62953bf538-1020x612

Sjuttio år efter Hiroshima är världen längre från kärnvapennedrustning än någonsin, skriver Richard Norton-Taylor i The Guardian.

I Ryssland talar Valdimir Putin om ryska taktiska kärnvapen, vilket ger brittiska ministrar en ursäkt för att satsa ännu en miljard kronor på fyra kärnvapenbärande Tridentubåtar.

I världen finns 16 000 kärnvapen. Vad händer om terrorister kommer över ett enda av dem?

Ett av de hemliga dokument som Edward Snowden offentliggjorde 2013 visade att USA hade dålig kunskap om säkerheten när det gäller kärnvapen i Pakistan. I ett dokument från USA:s utrikesdepartement citeras en varning från det ryska utrikesdepartementet att islamister ”inte bara söker ta makten över Pakistan utan också vill lägga beslag på landets kärnvapen”.

I debatten om svenskt Natomedlemskap nämns föga eller inget om vad ett eventuellt Natomedlemskap skulle innebära för vårt förhållande till kärnvapen. Kan det bli så att kärnvapen kommer att utplaceras i Sverige? Tanken är kuslig.

De flesta av världens nationer vill att kärnvapen ska totalförbjudas, på samma vis som kemiska och biologiska stridsmedel. 159 stater var vid en FN-konferens i New York i maj i år överens om att de humanitära konsekvenserna av ett kärnvapenkrig är så fasansfulla att vapnen i sig bör förbjudas.

Kärnvapen är ett hot mot mänsklighetens överlevnad. Den kontinuerligt förvärrade krisen mellan väst och Ryssland kan leda till ett nytt kallt krig och ny terrorbalans under hotet om kärnvapenkrig.

Fotnot: Bilden ovan från Hiroshima efter bomben. Foto: Stanley Troutman/AP.