Kärnvapen bör totalförbjudas

maxresdefault

Det finns nu en demokratisk majoritet för förbud mot kärnvapen. Bilden Xanthe Hall från IPPNW.

Fördraget om icke-sprindning av kärnvapen, NPT (The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) skrevs i New York 1968. Det ses regelbundet över och revideras vart femte år. I slutet av maj avslutades i New York ännu en sådan förhandling – men utan ett slutdokument, som visserligen skulle varit icke-förpliktigande men ändå något.

De flesta av världens nationer vill att kärnvapen ska totalförbjudas, på samma vis som kemiska och biologiska stridsmedel.159 stater var i New York nu överens om att de humanitära konsekvenserna av ett kärnvapenkrig är så fasansfulla att vapnen i sig bör förbjudas.

Kärnvapen är ett hot mot mänsklighetens överlevnad. Den kontinuerligt förvärrade krisen mellan väst och Ryssland kan leda till ett nytt kallt krig och ny terrorbalans under hotet om kärnvapenkrig.

Kärnvapenstaterna gjorde under NPT-förhandlingarna tydligt att man för generationer framåt önskar bibehålla sin kapacitet att utrota mänskligheten, skriver Gunnar Westberg för TFF i Lund. Ändå fanns in i det sista en förhoppning om något slag av gemensam deklaration.

Den amerikanska regeringen hade dock instruerat sina allierade, NATO-staterna, Japan och andra att inte stödja ett förbud av kärnvapen.

Men det var inte dessa stater som blockerade det slutliga dokumentet utan Israel, som inte ens är medlem av NPT och som inte öppet har underkastat sitt kärnvapeninnehav internationell översyn.

Ännu en gång, skriver Westberg, valde USA att stödja Israel: Inget avtal om kärnvapenfritt Mellanöstern. Han citerar också Mahatma Gandhi:

“The atom bomb mentality is immoral, unethical, addictive and only evil can come from it.”

Xanthe Hall (bilden) från IPPNW (vars svenska gren är Läkare mot kärnvapen) kommenterar med sorg att fyra veckors konferens med representanter från 191 länder inte ledde någon vart. Men hon konstaterar också att majoriteten av världens länder vill totalförbjuda kärnvapen.

Hall citerar Costa Ricas slutkommentar, att konferensen visar att det nu finns ett demokratiskt globalt stöd för förbud mot kärnvapen – även om demokratin inte ännu har kommit till NPT.