USA ger Israel vapen till nästa krig

aeb767f53f93d7af6ad7e7b5056fa8c2

Pentagon begär tillstånd för extra vapenförsäljning till Israel för 17 miljarder kronor.

WOW_ArmingApartheid_COVER

Gazaremsan attackerades av israelisk militär för ett år sedan i ett förödande krig, där också civila mål angreps. De vapen som förbrukades i det kriget ”fylls nu på”, skriver Gunnar Olofsson, ordförande i Borås Palestinagrupp, i ett inlägg på Palestinagruppernas i Sverige hemsida under rubriken ”Att beväpna apartheid”:

”Det amerikanska försvarsdepartementet Pentagon har nu begärt tillstånd för en extra vapenförsäljning på ungefär 1,9 miljarder dollar (17 miljarder kronor) till Israel. Vapnen är till för att ersätta de som förbrukades under förra sommarens israeliska anfall mot Gaza, och innehåller en del ytterst modern teknologi – sannolikt som ”kompensation” för det kärnenergiavtal som USA, mot Israels vilja, nyligen undertecknat med Iran. Det är nog ingen överdrift att misstänka att de nya vapnen är tänkta att användas i nästa krig mot civilbefolkningen i det avspärrade Gaza.”

USA bistår Israel med vapen för 26 miljarder kronor årligen. Vapenindustrin gör goda affärer.

”Lockheed Martin, världens största vapentillverkare, har hittills försett Israel med 33 stycken F-16-plan, Boeing tillverkar de Apache-helikoptrar som används mot palestinska bostadsområden och tyska Schleifring tillhandahåller komponenter till de dödliga Hermes-drönarna tillverkade av israeliska Elbit Systems.”

Också EU säljer vapen till Israel. Och Sverige bedriver militärt samarbete med Israel och har en militärattaché i landet.

Den brittiska fredsrörelsen War on Want (ungefär Krig mot nöden),  kämpar mot fattigdomens rötter, mot kränkningar av mänskliga rättigheter och för global rättvisa. Man har nyligen publicerat en rapport ’Arming Apartheid, där man visar hur Storbritannien genom vapenhandel och militärt samarbete är medskyldiga till Israels kontinuerliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell lag. Rapporten kan laddas hem här.