Inga tåg till Stockholm

Infrastruktur-Hbg

Kommunstyrelseordförandena i de NV-Skånska kommunerna, det som ska heta Familjen Helsingborg från årsskiftet, vill ta ”ett helhetsgrepp om infrastrukturfrågor”, men glömmer att det inte finns några tåg till Stockholm.

Vision-Hbg

”Integration mellan Helsingborg och Helsingör är inte avgörande”, skrev i en debattartikel på HD:s opinionssida i söndags en krets kommunstyrelseordförande i nordvästra Skåne, tillsammans styrelse för Skåne Nordväst, den organisationen som vid årsskiftet byter namn till Familjen Helsingborg.

Skåne Nordväst har en hemsida vars ambitioner är flummiga, minst sagt. Där heter det bl a att: ”Vår vision är att Skåne Nordväst år 2020 upplevs som en sammanhängande stad och är en av norra Europas mest kreativa och inkluderande regioner.”

Den nämnda artikeln handlar om den framtida infrastrukturen i nordvästra Skåne, sådant som höghastighetståg och fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Skribenterna slår fast att:

”Nordvästra Skåne är beroende av kraftfulla infrastrukturinvesteringar för bättre och snabbare kommunikationer inom och mellan kommunerna.”

De är bra att de lokala makthavarna uppmärksammar infrastrukturens betydelse. Tyvärr missar de den allra mest akuta frågan, att det från Helsingborg/NV-Skåne inte går att ta tåget till Stockholm utan byte . Det tar en timme kortare tid att ta tåget från Lund till Stockholm (4 timmar, utan byte), än från Helsingborg.

Tågförbindelserna österut är också erbarmerliga och försvårar arbetskraftspendling. 90 – 100  minuter från Helsingborg till Kristianstad med byte i Lund på obekväma pågatåg är inte tillfredsställande.

Förbindelserna mellan Helsingborg och Kastrup är också undermåliga. Inget tåg från Helsingborg når Kastrup före kl sex. Från Malmö går det tåg till Köpenhamn hela natten och ett tåg var tjugonde minut under tidiga morgonen, sex sådana förbindelser når Kastrup före kl sex, nödvändigt för de tidiga morgonflygen.

Om Familjen Helsingborg vill kunna vara en dynamisk region behövs det fungerande tågförbindelser. Att inte politikerna i en gemensam artikel i ämnet tar upp frågan förundrar mig. I debattartikeln bortser man från dagens akuta problem med infrastrukturen, också att den lokala tågtrafiken inte går att lita på.