Tyskland utan kärnkraft

645@70

Tysklands energiomställning går fort. Förnybar energi ger lägre elpriser och minskade koldioxidutsläpp.

Tyskland har stängt ner landets kärnkraftverk och storsatsat på förnybara energikällor, särskilt vindkraft (bilden ovan). Förra året blev för första gången den förnybara energin ( med 25,8 procent av elproduktionen) landets största energikälla, med brunkol på andra plats. Målet är 60 procent förnybar elproduktion år 2035, skriver Dagens ETC.

Samtidigt har koldioxidutsläppen sjunkit och är nu nere på sin näst lägsta nivå sedan 1990. Förklaringen anges vara riktade stödsystem till olika förnyelsebara energislag.

– Sverige ligger långt efter andra länder då det gäller förnybar energi, säger Em Petersson, energi- och klimatansvarig på Greenpeace.

I en kommentar i samma tidning skriver Tomas Kåberger, professor i industriell energiproduktion vid Chalmers och ordförande i Japan Renewable Energy Foundation, att den tyska energiomställningen har bidragit till lägre elpriser också i Sverige och andra länder. I Tyskland kunde den elintensiva industrin under hela 2014 köpa el billigare än i Sverige.

– I Portugal sägs ny vindel kosta två tredjedelar av vad kolet kostar. I Danmark visade Energistyrelsen att ny vindel bara kostar hälften av ny kol- eller gasel.

Omställningen har bidragit till elbilar börjat säljas i allt snabbare takt, med bättre och billigare batterier.

– Olje- och elbolagen förlorar tusentals miljarder kronor på utvecklingen, skriver Tomas Kåberger. Men för världens alla människor har välstånd utan miljöförstöring gjorts till en möjlighet.