Bevare posten från utredare Jonäng

DSC01786

Brev ska ta två dagar i stället för en som nu, föreslår utredaren Kristina Jonäng, centerpartiet, och presenterar förslaget som en förbättring.

Postbefordringsutredaren Kristina Jonäng, centerpartiet, vill försämra brevutdelningen, skriver hon på DN.Debatt, där hon marknadsför sin egen utredning ”Som ett brev på posten. Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle”.

Jonängs utgångspunkt är inte brevskrivarnas önskemål, inte att ett fungerande postsystem är en viktig del av vårt samhälles infrastruktur. Hon vill privatisera posten, eller Postnord som det heter nu, utan att det uttrycks annat än indirekt:

”Postnord kommer att vara den dominerande aktören på brevmarknaden under överskådlig tid och bör ges rimliga villkor för att hålla hög kvalitet i den service som följer av att ha tilldelats uppdraget som ansvarig för den samhällsomfattande posttjänsten.”

Hennes artikel handlar om att ”säkra viktiga förutsättningar för konkurrens på brevmarknaden”. Därför ska breven inte komma fram från ena dagen till nästa utan få ta två dagar, därför det gör det billigare för Postnord. Detta försöker Jonäng i artikeln presentera som en förbättring för brevskrivarna. Hon gör natt till dag.

Tidigare i artikeln har hon skrivit:

”Totalt distribueras 2,4 miljarder brev i Sverige varje år. Svenskarna är bland de flitigaste i Europa när det gäller antalet skickade brev per invånare.”

Är detta ett bekymmer för Jonäng? Tydligen.

I dag är postens mål att 85 procent av breven ska komma fram från ena dagen till nästa. Jonäng vill slå sönder svenskarnas brevskrivande genom att ändra huvudregeln till att 96 procent ska komma fram på två dagar.

”Pristaket ska behållas men istället omfatta tvådagarsbefordran och göras flexiblare för att anpassa prissättningen när brevmängderna sjunker.”

Jag har sällan sett en sämre argumenterande text i ett så viktigt ämne.

Till det kommer att hon inte alls berör hur distribution av andra försändelser som tidskrifter och böcker ska fungera.

Låt oss behålla en fungerande postservice och låt Kristina Jonäng syssla med något annat!