Vårt E-waste dumpas i Majoritetsvärlden

a-chinese-child-sits-amongst-a

Det mesta av det digitala avfallet hamnar i Majoritetsvärlden, där svårigheterna är stora att ta vara på och återanvända råmaterialen. E-waste är den snabbast växande avfallsdelen i världen i dag. Bilden från Kina.

Den digitala revolutionen medför omvälvande och snabba förändringar av människors liv.

I de rika delarna av världen kan vi nu snabbt koppla upp oss till ett gränslöst universum av information.

I Majoritetsvärlden har många som aldrig har haft el eller fasta telefoner numera inte sällan mobiltelefoner. Fyrtio procent av mänskligheten är i dag online via mobil.

”Majoritetsvärlden”, skriver den brittiska miljötidskriften New Internationalist i sitt majnummer, där temat är ”Teknologi – som om människor betyder något”. Man syftar förstås i synnerhet på vad som ofta annars med omskrivande språkbruk kallats ”tredje världen” eller ”utvecklingsländerna”. Plus länder som Kina med flera.

Utvecklingen har en baksida för Majoritetsvärlden. ”Konstruerat för att hålla” gäller inte i den digitala världen. Smarta telefoner är inte konstruerade för att kunna repareras. De förstörs ofta när de öppnas.

Det mesta av det digitala avfallet hamnar i Majoritetsvärlden, där svårigheterna är stora att ta vara på och återanvända råmaterialen. E-waste är den snabbast växande avfallsdelen i världen i dag. Var tredje container från EU innehåller digitalt illegalt och giftigt avfall, skriver Dinyar Godrey i tidskriften, där han pläderar för ”teknologisk rättvisa”.

Än värre än avfallsbergen av förbrukade mobiltelefoner och datorer är de gruvor främst i Majoritetsvärlden där man tar fram alla de mineraler och råmaterial som behövs för att producera den senaste uppdaterade produkten. Produktionen äger rum med väldiga miljöskador och inte sällan med barnarbetare.