Artikel 17 – Rätten att äga egendom

FN-egendom-art17_8221

Egendom-lig hyllning på Sundstorget i Helsingborg.

På Sundstorget i Helsingborg står en svart kub. På två sidor av den svarta kubens sidor finns siffran 17 och texten ”Rätten att äga egendom”.

Citatet syftar på 17:e artikeln i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna, där det heter:

  1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt

och tillsammans med andra.

  1. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

På kubens tredje sida finns en förklaring. Det handlar om ett skolprojekt om mänskliga rättigheter och ”medmänskliga skyldigheter”, som drivs av Raoul Wallenberg Academy och Friends, en icke-vinstdrivande organisation, som arbetar mot mobbning och diskriminering.

Den sida av kuben som vätter in mot torget rymmer en dörr. Den är stängd. Stängd och låst.

Därinne finns, hoppas jag, svaret på frågan om det alltid är rätt att äga egendom i obegränsade mängder, om det också är rätt att 62 personer äger lika mycket som halva mänskligheten.

Inne i kuben skulle man nog få plats med åtminstone 21 av jordens rikaste personer, om de inte är för feta. Kanske kunde de låsas in i kuben till dess att de delade med sig eller åtminstone betalade rimliga skatter.

FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna är ett unikt dokument vars punkter ständigt måste synliggöras. Hur är det med Sveriges nuvarande nationalistiska flyktingpolitik och Artikel 14?

Var och en har rätt att i andra länder söka och

åtnjuta asyl från förföljelse.

Därför är Wallenbergakademins och Friends initiativ välkommet. Det kommer att kulminera den 27 augusti. Då firas runtom i landet Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet. Syftet är att belysa och diskutera aktuella frågor som rör mänskliga rättigheter, vikten av personligt ansvar och möjligheten för en enskild människa att göra skillnad.