Ja till human flyktingpolitik – nej till svensk vapenexport

K G Hammar talade i GA-kyrkan på Martin Luther King-dagen: För icke-våld och en human flyktingpolitik och mot all svensk vapenexport. Han är en av grundarna av Katarinauppropet.

Första hälften av 1900-talet rymde två världskrig och Förintelsen. Efter krigen skapades FN vars grund är att lösa konflikter utan våld. Ändå hörs i dag nästan bara röster om upprustning och militära satsningar, sällan om ”att älska din fiende”.

K G Hammar, förre ärkebiskopen, har kommit till GA-kyrkan i Helsingborg för att tala om icke-våld på Martin Luther King-dagen och om Katarinauppropet, med parollen  ”Ja till human flyktingpolitik – nej till svensk vapenexport”.

– Många har trott på det ”rättfärdiga kriget”, sa KG Hammar. Världen är som den är. Men är det naivt att tala om icke-våld? Ickevåldet går tillbaka till profeten Jesaja. Martin Luther Kings ”I have a dream” är 2700 år gammal.

Den katolska kyrkan övergav i april 2016 tron på ”det rättfärdiga kriget”. Påven förklarade i sitt nyårstal att ickevåldet är kyrkans väg.

– Ickevåldet är den realistiska vägen. Det handlar mindre om hur löser vi konflikter och mera om hur vi skapar fred”.

Sverige har blivit ett av de länder i världen som exporterar mest vapen. Stormakterna står för 85 procent av vapenexporten. Bortsett från dem är Sverige och Israel de största exportörerna. Svensk vapenexport har ökat med 400 procent på ett decennium. Många vapen har lång livslängd.

– Tidens massförstörelsevapen är alla de vapen som finns i förorterna.

K G Hammar är en av initiativtagarna till Katarinauppropet, tillsammans med kyrkoherde Olle Carlsson, Katarina församling, Kristna Fredsrörelsen och författaren Olle Sahlström.

– Allt hänger samman. Flyktingarna flyr från krigen som skapas av alla dessa vapen. Europas politiker använder all sin energi för att stoppa dem utan hänsyn till asylrätten. Det enda logiska vore att Sveriges bidrag blev att helt stoppa all vapenexport, det är en bondförnuftig logik – och samtidigt säga ja till en human flyktingpolitik.

Mötet arrangerades av Kristna Freds, Svenska Kyrkan och S:t Lukas. Kyrkomusikern Julia Ljungström medverkade med ett Bob Dylan-program. Dessutom reciterades (bilden) delar av kända tal av Martin Luther King.

Den 23 mars kommer en annan av grundarna till Katarinauppropet till Helsingborg, författaren och prästen Olle Carlsson, som talar på stadsbiblioteket.