”Hungerrevolution i ryska riket”

I dagarna för hundra år sedan inleddes första fasen av den ryska revolutionen, Februarirevolutionen.

”Ryssland befinner sig i våldsam jäsning. Rykten om kravaller och
våldshandlingar. Hungerrevolution i ryska riket. Järnvägsbron över
Neva sprängd. Blodiga sammanstötningar mellan militär och revolutionära. Järnvägstrafiken till Finland väntas bli inställd.
Petrograd liknar en krigsskådeplats. Folk stormade butikerna eller nedskötos som flugor på gatorna.”

Den 14 mars 1917, i dag för hundra år sedan, stod ovanstående dramatiska text att läsa i  Dagens Nyheter. Det handlade om februarirevolutionen i dåvarande Petrograd, nuvarande Sankt Petersburg, som gjorde slut på tsarväldet och som senare samma år skulle följas av oktoberrevolutionen.

På de svenska socialdemokraternas vägnar gratulerade Hjalmar Branting den 20 mars de ryska revolutionärerna:

”Leve den ryska revolutionen, leve arbetarnas socialistiska International, leve det nya Ryssland, som icke längre skall kasta sin tyngd i världens vågskål såsom erövrande militaristisk
makt, utan som stark väktare för denna rättvisa och varaktiga världsfred som en dag dock måste, trots allt, följa efter detta hemska krig.”

Rysslandskännaren Stefan Lindgren har inför hundraårsjubileet av de ryska revolutionerna sammanställt ”Telegram från Petrograd revolutionsåret sjutton”, som helt och hållet består av telegram, notiser och bilder hämtade från Dagens Nyheters samtida rapportering, tillgänglig via tidningens öppna arkiv. Lindgren skriver i en kort inledning:

”Genom DN kan läsaren följa hur de ryska revolutionerna tedde sig i det svenska etablissemangets mittfåra. Ibland skiner fördomarna mot de ryska revolutionärerna igenom men ofta behandlas de sakligt och utan de russofobiska utfall som vi idag tvingats vänja oss vid.”

Hundraårsjubileet av de ryska revolutionerna kommer förstås att uppmärksammas, särskilt oktoberrevolutionen. Frågan är hur. Stefan Lindgren är skeptisk: ”Med tanke på den psykos som råder i hela västvärlden, inte minst i Sverige, i allt som har med Ryssland att göra ska man inte förvänta sig några vettiga diskussioner om de ryska revolutionerna.”

Just därför är Telegram från Petrograd så uppfriskande angelägen läsning, som en unik dokumentation av de båda ryska revolutionerna, belyst genom nyhetstexter dag för dag i DN.

Häftet ”doftar trycksvärta” som färska nyheter gör – oavsett om man läser det som pdf på datorn eller i tryck.

Den borde vara given läsning i skolor och studiecirklar och av alla intresserade av politik och vår samtid.

Fotnot 1: Den ryska februarirevolutionen inträffade förvirrande nog den 2 mars, enligt då gällande rysk (juliansk) kalender) vilket motsvarar den 15 mars enligt vår (gregorianska) kalender.

Fotnot 2: Skriften ”Telegram från Petrograd revolutionsåret sjutton” utges av e-posttidningen Ryska posten. Den kan beställas genom att sätta in 75 kr (inkluderar porto) på bg 403-2132, F:a Stefan Lindgren. Gratis provmånad på veckonyhetsbrevet Ryska posten får man genom att skriva till red@rysk.info.

Bilder från Arbetarrörelsens arkiv.

En reaktion på ””Hungerrevolution i ryska riket””

Kommentarer är stängda.