Förbjud all engångsplast!

Engångsplasten kväver våra oceaner – som vi inte kan leva utan och där 80 procent av allt liv på jorden finns.

2050 kommer jordens oceaner att innehålla mera plastavfall än fisk. Detta beror på att hälften av all plast tillverkas för att bara användas en enda gång. När den efter användning kastas bort hamnar mycket av plasten i haven som förorenas och kväver både haven och dess fiskar.

Nu samlar Avaaz – The World in Action – in namn. Man kräver ett historiskt toppmöte, där världens ledare kan fatta beslut om att hejda utvecklingen och besluta om handlingar för att rena våra hav.

Påtryckningar har haft framgång i Indonesien, där två stora plastförorenande företag beslöt om åtgärder som sänkte deras plast-skräp med 70 procent.

Målet är en miljon insamlade namn för ett krav, ställt till Förenta Nationerna, om att påverka medlemsländerna att fatta beslut om förbud mot all engångsplast – så att haven åter kan andas.

Oavsett var vi lever är vi i varje andetag förenade med oceanerna, skriver Avaaz. Oceanerna skapar det mesta av atmosfärens syre. De reglerar väder och klimat, omvandlar vatten till moln och regn.

I oceanerna lever nästan 80 procent av alla levande varelser på jorden. Vi kan inte leva utan oceanerna.

Fotnot: Läs mer i ett stort reportage i nättidningen Huffington Post.