Solidaritet med Gazas fiskare

Ship to Gaza fokuserar 2017 på internationell solidaritet med Gazas fiskare. Också nu dödas palestinska fiskare av israelisk militär.

Gaza kan vara obeboeligt år 2020, om inget görs för att förändra de ekonomiska och demografiska villkoren, skrev FN i en fränt formulerad rapport 2015. Rapporten beskrev en situation där ingen positiv utveckling i området kunde noteras, snarare en gradvis försämring av de mest grundläggande förutsättningarna för människors liv.

Den nedåtgående utvecklingen har fortsatt. Situationen har hela tiden försämrats. I en rapport presenterad i april i år talas om en fördjupad humanitär kris. bakom rapporten står PACE, Europarådets parlamentariska församling.

Socialdemokratiska Eva-Lena Jansson, ledamot i PACE, presenterade rapporten på Ship to Gazas möte i riksdagshuset i förra veckan. Hon hade begärt att få besöka Gaza för rapportens skull, men de israeliska myndigheterna förvägrade henne inresa. En liknande begäran riktad till Egypten förblev obesvarad.

Läget i Gaza är miserabelt. 43 procent av befolkningen är arbetslös. Bara var tredje yngre man och var femte yngre kvinna har arbete. Nästan hälften av hushållen får inte den mat de behöver. 80 procent är beroende av utländskt stöd. 40 procent av befolkning lever under fattigdomsgränsen.

– Under kriget och de skoningslösa angreppen på Gaza 2014 förstördes många skolor och sjukhus. Brist på viktiga mediciner har skapat ett försämrat hälsoläge. Kvinnor och barn är värst utsatta.

I rapporten kräver PACE att de israeliska myndigheterna häver blockaden och återger Gazas befolkning grundläggande mänskliga rättigheter. Man kräver vidare att Gazas export möjliggörs – och att de palestinska myndigheterna fördömer terrorhandlingar riktade mot Israel.

2018 sänder Ship to Gaza en ny båt mot Gaza. Under 2017 är arbetet inriktat på internationell solidaritet med Gazas fiskare. Deras fiskerättigheter sträckte sig 1993 20 miles från kusten. Avståndet har ändrats år från år och ibland varit nere i 2 miles för att nu uppgå till nio miles.

År 2000 fanns 10 000 fiskare, nu endast 4000. Många av dagens fiskare kan inte använda sina båtar, därför att de inte kan importera glasfiber för reparationer. Incidenter där fiskare drabbas inträffar återkommande. Också i maj 2017 har palestinska fiskare blivit skjutna och dödade av israelisk militär.

Fotnot: Två tidigare bloggar om Ship to Gazas seminarium ”The Women of Gaza under Siege” i riksdagen förra veckan finns här och här.