”Homofobi”, ”fascism” och ”rent trams” i Nya Tider

Tidningen Nya tiders innehåll faller inom min definition av vad fascism är: föreställningen om en systemkollaps som kräver återupprättandet av en nationell folkgemenskap, säger Lena Berggren, expert på 1900-talets fascistiska rörelser.

Tidningen Nya Tider har bokat en monter till höstens Bokmässa i Göteborg. I ”yttrandefrihetens” namn har bokmässan accepterat anmälan. Det har fått till följd att många författare och förlag protesterat genom att bojkotta mässan.

En film som uppmanar till hembesök hos journalister – med direkta eller indirekta hot – visade sig ha kopplingar till tidningen. Det fick flera bokförlag, bland annat Natur och Kultur att reagera. Författaren Göran Rosenberg är en av de som inte vill närvara på bokmässan och grunden till beslutet är just filmen.

– Yttrandefriheten i all ära, men man får inte använda yttrandefriheten till att hota – där går gränsen för min del. Yttrandefriheten får inte användas till att undergräva yttrandefriheten, säger Rosenberg.

På sin hemsida säljer sig Nya Tider så här:

”Nya Tider är en nyhetstidning som granskar makteliten, besöker rättegångar och rapporterar de viktigaste nyheterna från Sverige och världen med unik information och från folkets perspektiv.”

Men sanningen är något helt annat. SVT:s Kulturnyheterna har läst 200 artiklar i tidningen och bett några av landets främsta experter kommentera innehållet. De sammanfattar med tre ord: ”Homofobi”, ”fascism” och ”rent trams”.

Granskningen av Nya Tider är förödande. Den påstått neutrala nyhetsrapporteringen pekar ut ”mångkulturen” som orsak till ett Sverige präglat av kriminalitet, en ”homomaffia” som urholkar yttrandefriheten och skildrar det ”vita folket” som både överlägset och hotat.

Nya tider grundades av Vávra Suk 2012, efter att han lämnat högerextrema Nationaldemokraterna. Tidningen kallar sig ” politiskt oberoende” och har i dag ett statligt presstöd på 3,4 miljoner kronor årligen.

SVT fortsätter:

”Chefredaktören Vávra Suk skriver på ledarplats att Sverige närmar sig Sydafrikas situation, med kåkstäder och ”ett splittrat samhälle med avund och skyhög kriminalitet”, eftersom våra politiker ”släpper in tiotusentals analfabeter”. (8 nov 2016). Regeringen kallas för landsförrädare vars ”dagar är räknade” och ”som måste bytas ut” för att rädda Sverige. (14 dec 2016).”

Lena Berggren, docent i historia vid Umeå universitet och en av Sveriges ledande auktoriteter på 1900-talets fascistiska ideologi, säger till SVT:

– Det här faller inom min definition av vad fascism är: föreställningen om en systemkollaps som kräver återupprättandet av en nationell folkgemenskap. Man eftersträvar en politisk nyordning som går i ultranationalistisk riktning och det finns ett avståndstagande från de grundläggande värderingar som en modern demokrati vilar på.”

SVT:s grundliga genomgång av Nya Tider smular sönder argumenten för att tidningen ska kunna medverka på årets bokmässa.

Fotnot: Grafiken ovan gjord av SVT:s Albert Engström.