Johan Galtung om framtiden

För 33 år sedan: 1984. Om 33 år: 2050. Johan Galtung skissar sin framtidsvision.

Den norske fredsforskaren Johan Galtung tror på en bättre värld. I en nyskriven text påminner han om att det gått 33 år sedan Orwells ödesår 1984 till nu, år av avgörande förändringar. Och han försöker se lika många år framåt, om 33 år, år 2050, hur ser världen då ut?

I en kommentar skriver fredsforskaren Jan Öberg på TFF i Lund bland annat att vi särskilt i en tid som vår med så mycket dysterhet och domedagsprofetior behöver realistiska och konstruktiva framtidsvisioner.

”In a crisis era like the present, there is enough negative, critical and down-with thinking! What about some good ideas … imagination …. hope?

In a global downturn for the hitherto dominating US Empire, what about a vision beyond it?”

Åter till Galtung:

Berlinmuren kollapsade 1989, Sovjetunionen och det sovjetiska imperiet föll samman och med det den ryska kommunismen.

Det kalla kriget som hotade mänskligheten med kärnvapenkapprustning och inget mindre än förödelse av vår planet och utrotning av mänskligheten – försvann med en viskning.

Under dessa 33 år har Kinas otroliga ekonomiska utveckling förändrat landet från grunden.

Under samma period har den ”USA-ledda koalitionens” attacker på  muslimska länder som reaktion skapat Al-Qajda och IS.

Hur ser världen ut 2050? Galtung resonerar analytiskt i tjugo konkreta fall, se hela artikeln här.

De 33 år som gott sedan 1984 har skapat en ny värld som kommer att ersättas av en annan ny värld de kommande 33 åren, skriver Galtung. Några exempel på hans visioner:

Väst – Ryssland: Galtung tror inte på ett krig mellan väst och Ryssland och menar att EU och Ryssland kommer att närma sig varandra.

Norr – Söder: Afrika och Latinamerika kommer att bli jämbördiga med Europa och USA.

Väst – Öst: Eurasien kommer att penetrera och dominera västvärlden liksom Kina USA, inte tvärtom. Dominans, inte krig.

Israel – Palestina och de arabiska staterna: Ett Israel endast för judar kommer inte att överleva. Det gör däremot ett multinationellt Israel med ömsesidig tolerans mellan judar och muslimer/araber och kristna.

Nordkorea – USA: Ett krig är troligt om man inte förhandlar fram ett fredsavtal, en normalisering med Nordkorrea och gör Koreahalvön kärnvapenfri.

Storbritannien – kommer att splittras i det anglosaxiska England, de keltiska Wales, Skottland och Irland vilket leder till en konfederation för de brittiska öarna.

Ryssland – kommer att växa som en del av Eurasien – med våld.

Kina – åldras, Kinas roll i världen övertas av Afrika.

FN – Lämnar USA, upphäver vetorätten.

Över hela världen kommer icke-dominanta stater att hävda sig. Och över hela världen kommer kvinnor att emanciperas, med inspiration från USA.